Трябва ново гориво, за да стане износът солиден двигател на българската икономика. Той може да бъде дългосрочен основен фактор за растеж при две условия - значителни нови инвестиции и промяна в структурата на производството. Това пише икономистът Лъчезар Богданов в анализ за "24 часа".

"Износът достига 27,8 милиарда лева и ако динамиката се запази до края на годината, през 2019 година обемът му ще надхвърли 30 милиарда евро или двойно на стойността през 2010 година. Засега изглежда, че експортът към трети страни расте по-бързо от този, насочен към ЕС, макар водещата роля на общия европейски пазар да остава неоспорима - над 68% от стоките се реализират в икономиката на ЕС", посочва той.

Богданов добавя, че по отношение на вносът се забелязва незначително увеличение, а търговският дефицит се свива с 1,4 милиарда лева за първата половина на 2019 година спрямо предходната.

"Ръстът на заетостта и заплатите, както и на потребителските и ипотечните банкови кредити засега не предизвиква голямо нарастване на потреблението на вносни стоки - от автомобили през мебели и домашно обзавеждане до електроника. Това обаче постепенно ще започне да се случва", смята икономистът.

По неговите думи запазването на темповете на износ през последните три години на фона на по-високите вътрешни разходи и възнаграждения показва, че индустрията все още запазва конкурентоспособността си на пазара. Като основна група стоки, допринасяща за растежа на износа, той посочва продажбата на горива, метали и суровини.

"Спадът през юни може би отразява първи симптоми на стартираща глобална рецесия. Търговските войни и общото забавяне на стопанската активност във водещите икономики несъмнено се отразява силно на малки отворени икономики като българската", посочва Лъчезар Богданов.

По неговите думи при забавянето на германската икономика и конкретно на износа, както и на ЕС като цяло, експортно ориентираните компании у нас "ще пострадат при сътресения и спад в глобалната търговия и оттам - в индустриалното производство на големите европейски икономики".

"След кризата се създаде измамното усещане, че има огромен неизползван капацитет и износът може да расте дълги години с бързи темпове. Само че последните три години показаха, че при растяща цена на труда и ограничена работна сила това няма как да се случва - с други думи, не може вече "от същото", смята експертът.

"Нужна е промяна като в технологиите на производство, така и в самия асортимент на предлаганите стоки - с повече капитал и знание да се създава повече стойност с наличните ресурси", казва Богданов.

Той прави аналогия със Словакия, която за последните 15 години благодарение на инвестициите в автомобилостроенето, машиностроенето и електрониката отчита петкратно увеличение на износа си до 80 милиарда евро годишно. Което е три пъти по-голям експорт от българския при по-малко население от това у нас.

"Затова потенциално откриване на голям (а защо не и на повече от един) автомобилен завод у нас трябва да е само първата стъпка към дългосрочен просперитет", заключва Богданов.