Въпреки, че годишната инфлация в ЕС намалява, инфлацията при храните остава висока, засягайки най-вече семействата с ниски доходи в цяла Европа. Инфлацията в Европейския съюз действително се забави от 11,5% през октомври 2022 година до 3,6% през октомври тази година. В еврозоната тя е 2,9%, в сравнение с 10,6% преди година. Това сочат данни на европейската агенция Евростат.

Инфлацията при храните обаче остава упорито висока, на фона на това, че потребителите продължават да се борят с кризата с разходите за живот.

Така реалната инфлация на храните, която представлява процентът на инфлацията на храните минус общата инфлация, е 4,6% в еврозоната и 4% в ЕС през октомври 2023 г. Това е огромен натиск върху домакинствата с ниски доходи.

През 2022 г. темповете на инфлация в ЕС скочиха до невиждани през предходните четири десетилетия нива. Между 1997 г. и края на 2021 г. най-високият годишен процент на инфлация в блока беше 4,4% през юли 2008 г.

Годишният процент на инфлация при храните и безалкохолните напитки достигана връх от 19,2% през март 2023 г. Разликата между общия темп на инфлация и този при храните и безалкохолните напитки никога не е била толкова голяма, колкото през последните 12 месеца, коментира euronews.

От първата година от наличните данни на Евростат - 1997 г, реалният процент на инфлация на храните (включително безалкохолните напитки) не е надвишавал 3,5% в ЕС до средата на 2022 г. Достига 3,9% през август 2022 г., а връх от 10,9% се отчита през март 2023 г.

През октомври тази година годишната инфлация при храните и безалкохолните напитки надвишава общата инфлация в 33 от 37 страни в Европа.

Годишната реална инфлация на храните (процентът на инфлацията на храните минус общата инфлация) е най-сериозна в 10,9% в Белгия, Нидерландия (8,8%), Гърция (6,6%) и Испания (5,9%).

Чехия (-5,7%), Унгария (-1,6%) и Румъния (-0,5%) имат най-ниската реална инфлация при храните в ЕС.

В България този показател е 2%. Страни като Латвия, Хърватия, Кипър също отчитат малко над 2% годишна реална инфлация на храните през октомври.

В четирите най-населени държави в ЕС реалният процент на инфлация на храните е под средния за ЕС в Германия (3,7%) и Франция (3,5%), но над този в Испания (5,9%) и Италия (4,9%).

Най-консумираните храни в света на глава от населението

Най-консумираните храни в света на глава от населението

Моделите на потребление варират според региона

Извън ЕС Турция (11,0%) регистрира най-висок реален процент на инфлация при храните.

Реалните данни за инфлацията на храните не предполагат големи разлики между различните региони на Европа, но гледайки само процента на инфлация при храните и безалкохолните напитки в ЕС, цифрите стават малко по-различни.

Годишната инфлация на храните е над 7,5% в 14 страни-членки на ЕС, включително Гърция, Белгия, Испания и Франция. И България попада в това число (7,9%).

Кандидат-членката Турция пък отчита 72,5%.

До всичко това водят нарастващите разходи за енергия, засягащи цялата хранително-вкусова верига, от земеделските производители до преработвателните съоръжения до транспорта, пише euronews.

Намаленото предлагане на ключови селскостопански суровини, като торове и храна за животни също оказва влияние. Това е и сред най-високите разходи за суровини за земеделските производители.

Според актуализацията на Световната банка за продоволствената сигурност от ноември 2023 г. европейските страни са сред най-засегнатите региони, защото Украйна е един от водещите производители и износители на храни в света.

Домакинствата в ЕС имат различни модели на потребление в зависимост от нивата им на доходи. През 2021 г. 14,3% от общите разходи изразходвани за храни и безалкохолни напитки в ЕС.

През 2022 г. 25,2% от разходите за потребление на домакинствата са изразходвани за храна, в Румъния, следвана от Литва (20,4%), България (20,1%) и Естония (19,9%).

Икономическото министерство предлага веригите да продават някои храни на минимални цени

Икономическото министерство предлага веригите да продават някои храни на минимални цени

Инициативата ще бъде доброволна, предстои обсъждане

Най-нисък дял в ЕС е отчетен в Ирландия (8,3 %), Люксембург (9,0 %) и Австрия (10,9 %).

Някои от страните, кандидатки за членство в ЕС, отбелязват един от най-високите дялове на разходите за храна, с 43,6% в Албания, 32,2% в Босна и Херцеговина, 30,6% в Северна Македония и 27,2% в Черна гора.