Може да се каже, че изчисляването на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, както и на БВП на глава от населенито, не са достатъчни, за да отразят реалното икономическо благополучие в дадена държава.

Това е и причината много експерти да се съсредоточават повече върху доходите на домакинствата и да поставят по-сериозен акцент върху неравенството при тях.

Именно тази тема разглеждат от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в свой публикуван наскоро доклад, разглеждащ разпределението на богатството между населението във всички нейни 28 членки.

Изчисленията сочат, че най-заможните 10% от населението държат средно 52% от общото богатство на домакинствата. В същото време между 60 на сто от най-бедната част от семействата се разпределят около 12% от богатството.

Това е особено осезаемо в САЩ, където хората с най-големи доходи притежават почти 80 на сто от общото богатство. В същото време най-бедните 60% държат едва 2,4 на сто от него.

Ситуацията е подобна и в големите европейски икономики, като в пет страни от Стария континент най-заможните 10% управляват над 50 на сто от общото богатство на домакинствата.

В особено голяма степен това важи за Холандия, която се нарежда точно след Щатите в това отношение с дял от 68% от доходите в ръцете на супербогаташите. Веднага след нея са Дания, Германия и Великобритания, а едно място по-надолу е Франция.

Infographic: Where Financial Inequality Is Rampant | Statista You will find more infographics at Statista