Три възможни сценария за новата реколта от хлебно зърно в страната са разработили икономистите от Центъра за за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA), които представят в месечния си доклад за пазара на земеделски стоки в страната.добив

Експертите предвиждат, информира sinor.bg, че спрямо моментното състояние на посевите най-голяма е вероятността прибраната пшеница от нова реколта да бъде между 5,9 - 6,2 милиона тона.

Другите два варианта са твърде оптимистичния - за реколта от 6,2 - 6,5 млн. тона пшеница, и песимистичният - за 5,6 - 5,9 млн. тона прибрано хлебно зърно.

Очакванията на CAPA са средните добиви да бъдат малко по-високи от тези за последните 5 години - около 5,30 т/ха, или 530 кг от декар.

В Североизточна и Северна Централна България се разчита на по-високи добиви, основани на валежите през месец април. Това обаче не се отнася за Югоизточна и Южна Централна България, които останаха безводни, а това предполага по-голям риск от намален добив от обичайното. Текущата прогнози на JRC Mars за тези райони е добивът да бъде 5,2 т/ха, което е с 13% под миналогодишния.

По отношение на средните изкупни цени за пазарната 2022/23 се очаква те да бъдат отчетливо по-високи. Средните изкупни цени за цялата пазарна 2022/23 година при пшеницата се изчисляват на 710 лв/т и около 620 лв/т за ечемика. Пазарът през тази година до голяма степен ще се определя от световния инфлационен натиск и нагласите за засилено търсене срещу увеличаващите се цени.

Заради блокирания износ на зърнени и маслодайни култури от Украйна цените продължават да вървят нагоре. FOB цените от Русия към края на май за хлебната пшеница са 410 долара за тон, за ечемика - 365 щ.д./т и за фуражната пшеница - 370 щ.д./тон. При царевицата FOB цената е 355 долара за едни тон.

По данни на американската агенция USDA, новата реколта в световен план се очаква да бъде добра при пшеницата, възлизаща на 775 млн.т., 0,6% под рекорда от 2021 г. Сред големите износителки, Украйна ще бъде най-засегната, като производството може да падне до 21,5 млн.т. и оттам износът да бъде 10 млн.т при количества за 2021/22 г. стигащи 19 млн. тона.