Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за август с 60% по-висока от тази за юли или 297.89 лв./MWh.

Припомняме, че "Булгаргаз" предложи на регулатора да утвърди увеличение на цената на синьото гориво за август с 54 процента.

За юли енергийният регулатор утвърди цена от 186.18 лв./MWh, което пък бе увеличение с 32% спрямо предходния месец.

Основната причина за високия ръст на цената за август

е повишената цена на природния газ в резултат на агресията на Русия в Украйна. В условията на силно намалени или спрени доставки на природен газ от Русия и повишаващата се несигурност, много от държавите на континента също сключват краткосрочни договори. Тези фактори водят до дебалансиране на газовия пазар и до по-високи котировки на международните индекси.

От предоставените от "Булгаргаз" документи става ясно, че общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар въз основа на четири източника.

Европа задейства Планът за икономии на газ, какво означава това за България

Европа задейства Планът за икономии на газ, какво означава това за България

Всяка държава от Общността трябва доброволно да положи всички усилия, за да намали потреблението си на газ с 15 на сто между 1-ви август и 31-ви март

В ценовия микс е включено количество по договора за доставка на природен газ в съответствие със сключеното Четвърто споразумение с компания от Азербайджан за периода от 1 юли 2022 г. до 30 септември 2022 г.

Необходимите количества природен газ за август са осигурени от "Булгаргаз" и със сключен договор за доставка на втечнен природен газ /LNG/. Общественият доставчик е изискал оферти от търговци на природен газ от региона и по критерий "най-ниска доставна цена" е сключил договори с две компании.

В заявлението на "Булгаргаз" се съдържат цените на отделните доставчици и размера на техните количества в общия микс. С осигурените количества природен газ се покриват ангажиментите на обществения доставчик към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти, по задълженията съгласно Програмата за освобождаване и по Плана за нагнетяване в ПГХ "Чирен".

Турция ще е готова да използва използва природен газ от Черно море през март 2023-а

Турция ще е готова да използва използва природен газ от Черно море през март 2023-а

Залежите са около 540 млрд. куб. м.

Независимо от увеличението данните показват, че цената на природния газ в България остава по-ниска от цените на европейските газови борси - на най-големия газов хъб TTF те отбелязаха нов исторически ръст и достигнаха до над 212 евро/МВч.

Основната причина за по-ниската цена у нас са благоприятните ценови условия по договора за доставка на газ от Азербайджан. Част от доставяните количества са на значително по-ниска цена и не са обвързани с цените на международните борси, а с цените на петрола за 6 месеца назад.

Европа очаква да получи плаващи LNG терминали до няколко месеца

Европа очаква да получи плаващи LNG терминали до няколко месеца

В опит да намали зависимостта си от руски газ