Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиването на 100% от акциите на "ТВ Гунчев Груп" ЕАД-Варна, от страна "Кейбълтел"АД, София.

Страните по сделката разпространяват телевизионен сигнал по кабелна мрежа. Кейбълтел предлага фиксирана гласова телефонна услуга, както и Интернет-достъп.

Анализът на планираната концентрация показва, че повишаването на пазарния дял на купувача е пренебрежимо малко и не би могло да повлияе на динамиката и структурата на съответния пазар. Абонатите на "ТВ Гунчев Груп"  ще получат възможност да използват допълнителни услуги, без да променят своя оператор.

КЗК счита, че окрупняването на кабелния пазар създава възможност за по-сериозни инвестиции, за въвеждане на нови технологии и по-ефективно удовлетворяване на нуждите на потребителите.