Пшеницата е основен хранителен продукт за милиони хора по света. След ориза и царевицата, пшеницата е третата най-произвеждана зърнена култура в света и втората най-произвеждана за консумация от хора. Като се има предвид значението на пшеницата в глобалната хранителна система, всяко въздействие върху основните производители, като суши, войни или други събития, може да повлияе на целия свят.

Кои страни са най-големите производители на пшеница? Тази графика , публикувана от Visual Capitalist, визуализира разбивката на 20-годишното глобално производство на пшеница по държави.

A map of the world's largest wheat producers from 2000-2020

Повече от 80 страни произвеждат пшеница по света, но по-голямата част от световното производство на пшеница идва само от няколко страни, според данни на Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (ФАО).

Кои са 10-те най-големи страни производителки на пшеница в света, въз основа на общия добив в тонове от 2000-2020 г?

Китай е най-големият производител на пшеница в света. Добивът е повече от 2,4 милиарда тона пшеница през последните две десетилетия, което представлява приблизително 17% от общото производство от 2000-2020 г.

По-голямата част от китайската пшеница се използва в страната, за да се отговори на нарастващото търсене на продоволствени стоки. Китай е и най-големият потребител на пшеница в света - през 2020/2021 г. страната отговаря за приблизително 19% от световното потребление на пшеница.

Втората по големина страна производител на пшеница е Индия. През последните две десетилетия Индия е произвела 12,5% от световната пшеница. Подобно на Китай, Индия запазва по-голямата част от своята пшеница за местния пазар, поради значителното търсене на храна в цялата страна.

Русия е третият по големина производител на пшеница в света и най-големият световен износител на пшеница. Страната е изнесла над от 7,3 милиарда долара пшеница през 2021 г., което представлява приблизително 13,1% от общия износ на пшеница през тази година.

Знае се, че Русия и Украйна са значителни глобални производители на пшеница и продължаващият конфликт между двете страни причини огромни смущения на световния пазар на пшеница.

Конфликтът е оказал влияние и върху други индустрии. Русия например е един от основните доставчици и на торове в света и конфликтът доведе до глобален недостиг на торове, което може да доведе до недостиг на храна в световен мащаб.