По много икономически и социални показатели България изостава в сравнение с повечето държави членки на Европейския съюз (ЕС). Има обаче един положителен пример в тази посока - разходите за някои от основните стоки и услуги у нас са далеч под средното ниво за съюза.

Разбира се, това не може да се оценява едностранно, защото от значение са, както доходите на българските домакинства, така и покупателната способност в страната.

И все пак по отношение на цените, данните на статистическата служба "Евростат" към 2016 година, показват, че в 6 от общо 10 основни групи стоки и услуги, разходите в България са в дъното след всички други страни членки.

Кой живее по-добре - средният берлинчанин или средният софиянец?

Кой живее по-добре - средният берлинчанин или средният софиянец?

Ето какво казва равносметката

Това важи в най-голяма степен при плащанията за наеми и режийните разходи, като тези у нас са над 70% по-ниски от средното ниво за ЕС. По този показател на другия полюс е Швейцария.

Повече от половината на средното равнище в съюза са и цените в ресторантите, заведенията и хотелите в нашата страна, сочат данните. От друга страна на първо място е отново Швейцария.

Какво "изяжда" най-голям дял от доходите на българина?

Какво "изяжда" най-голям дял от доходите на българина?

Ето го отговора

Най-евтино в България се продават още дрехите и обувките, мебелите и стоките за дома, транспортните услуги, както и алкохола и цигарите.

Изчисленията на "Евростат" показват, че особена тежест в бюджета на европейците имат харчовете за лични автомобили. В тази категория България е близо до средното ниво за ЕС, като цените у нас са само с 14,3 на сто по-ниски. Най-малки се оказват те в Чехия.

По-напред в класацията е нашата страна и при разходите за храни и хранителни продукти, услуги в областта на комуникациите, включително в сферата на спорта и развлекателните дейности.

Изчисленията в статистиката са направени на база на индекса за нивото на цените (Price Level Index), който отразява нивото на разходите за отделни стоки и услуги в една държава членка в сравнение с останалите в ЕС. Показателят се пресмята на база на паритета на покупателната способност.

За какви разходи отиват парите на българина?

За какви разходи отиват парите на българина?

За 5 години сме увеличи харчовете с почти 40%