Пандемията от коронавирус наруши естественото функциониране на цикъла на финансиране и доведе икономиките по света, водени от тази на Китай, до рецесия, при която понижаването на очакванията за икономическия растеж води до спад на инвестициите, което се отразява негативно на заетостта и цените на активите, пише в нов доклад на KPMG, озаглавен COVID-19 Economic Impacts.

Анализаторите посочват нещо, върху което вече сме акцентирали нееднократно в money.bg - че водещите икономики по света вече бяха в много крехко състояние преди избухването на епидемията. "Рискът от глобална рецесия през 2020 г. се увеличи изключително много, тъй като нациите по света преустановиха икономическата активност, за да спрат разпространението на COVID-19", пише в доклада, подписан от главния икономист на KPMG Констанс Хънтър, старшият икономист Кенет Ким и икономическият анализатор Хенри Рубин. "COVID-19 е уникален с това, че води до шок в търсенето, предлагането и пазарите."

Графика: Икономически растеж на най-развитите страни по света

Снимка 472649

Източник: KPMG

След като икономическите проблеми започнаха в Китай, където през февруари индексът на мениджърските поръчки се сви в рецесионната територия от 40,3 пункта. "Разпространението на епидемията нанесе удар върху предлагането стоки и веригите на доставки и доведе до бързото понижаване на енергийните цени", пишат от KPMG. "Очакваме през март индексът на мениджърските поръчки в услугите и потреблението да отрази нарастващия стрес, тъй като социалното дистанциране води до значително понижаване на търсенето."

Освен това, дистанцирането между хората ще се отрази силно върху икономиките, които вече имат високо равнище на задлъжнялост. Лидери по този показател са Канада, Франция, Китай, Великобритания и Япония, при някои от които съвкупният размер на частните и корпоративните задължения надхвърлят 200% от БВП. В тази група попада и Италия, където домакинствата дължат еквивалента на 41% от БВП, а бизнесът - 69% от БВП.

Фед създаде перфектната буря за следващата тежка криза

Фед създаде перфектната буря за следващата тежка криза

Понижаването на основния лихвен процент може да е лебедовата песен на и без това крехкия растеж

"Страните с високо равнище на задлъжнялост ще се нуждаят от по-сериозни мерки, за да се превъзмогне L-образното възстановяване", пише в доклада. При този тип икономическият спад, представен от вертикалната черта на буквата L, е последван от продължителен период на нисък растеж (хоризонталната). "Въпреки това, дори и при съществена подкрепа, L-образният спад може да се окаже неизбежен."

Данните на институцията показват, че към 18 март вечерите в ресторантите са се понижили с 89% на годишна основа, а този индикатор може да се използва като прокси за социалната близост. "Данните предполагат, че техният дял ще спадне със 100% спрямо същия период на миналата година и ще се задържи на дъното поне няколко седмици. Много ресторанти, които вече оперират на ниски маржове на печалбата, ще трябва да затворят врати и да освобождават служители през следващите седмици."

Същевременно именно нископлатените работници, сред които са и тези в ресторантьорството, са най-застрашените от настоящата рецесия. Сред другите сектори, чиито служители са изправени пред висок риск, са търговията (включително на едро), логистиката, производството и професионалните бизнес услуги. От KPMG подчертават, че нито един сектор няма да остане незасегнат.

В подготовка за кризата: Повечето американци не могат да посрещнат извънредни разходи

В подготовка за кризата: Повечето американци не могат да посрещнат извънредни разходи

Много от тях са имали нужда от над 5 хил. долара през последната година, а нямат спестени дори хиляда

Институцията акцентира върху факта, че спестяванията на много хора по света са ниски. Данните, които представят, показват, че 39% от жителите на САЩ не са в състояние да посрещнат извънредно плащане дори и на сметки за 400 долара.

Рецесията ще се отрази и на финансовите пазари. Половината от активите с кредитен рейтинг Baa, който е най-ниската инвестиционна оценка, ще изпаднат до територията на "боклук". На практика това означава изпадане в негативна оценка на инструменти за общо 2,7 трлн. долара. "Най-силно задлъжнелите компании ще са изправени пред трудности в обслужването на дълга си", пишат от KPMG.