Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи глоба от 511 025 лв. на "Техноком трейд" ЕООД и 112 650 лв. на "Абофарма България" ЕООД. Решението на регулатора е свързано с постъпило писмо от Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ) относно възможността за въвеждане в заблуждение на потребителите, свързана с наименованията на хранителни добавки "ABO PHARMA Магнезий 1000 ликуид ягода" и "ABO PHARMA Магнезий 1000 ликуид портокал" и количеството на минерала магнезий, вложен в тези продукти.

Хранителните добавки "ABO PHARMA Магнезий 1000 ликуид ягода" и "ABO PHARMA Магнезий 1000 ликуид портокал" се внасят и разпространяват на територията на страната от "Техноком трейд" ЕООД по поръчка на "Абофарма България" ЕООД от производителя Промогарма С.П.А.

При проучването от КЗК изискали информация и доказателства от "Техноком трейд" ЕООД, свързани със състава, разпространението и рекламирането на посочените хранителни добавки на територията на страната. От дружеството посочили, че използваното число в наименованието на продуктите, което е част от регистрирана търговска марка "ABO PHARMA Магнезий 1000", не носи информация и не реферира към количествата от съставки на двата продукта, а е част от цялостната и трайно налагана търговска и маркетингова концепция на дружеството.

КЗК ще проверява заблуждава ли "ABO PHARMA Магнезий" потребителите

КЗК ще проверява заблуждава ли "ABO PHARMA Магнезий" потребителите

Какво е количеството магнезий в продуктите?

"Налице е недобросъвестно поведение, извършвано в разрез с добросъвестната търговска практика. Чрез излъчване в националните медии на процесната реклама ответното дружество е създало възможност от заблуда на потребителите относно съществени свойства и характеристики на рекламирания продукт, което може да повлияе върху икономическото им поведение и да засегне по нелоялен начин интересите не конкурентите", пише в решението на антимонополната комисия, касаещо "Техноком трейд" ЕООД.

От КЗК счели, че "Техноком Трейд" изгражда цялостна подвеждаща рекламна стратегия в телевизионните, печатните, електронните и социалните медии. Дружеството популяризира различни продукти под марката "ABOPHARMA Магнезий 1000", като начина на нейното използване създава възможност за заблуда относно съдържанието на количеството на магнезий в тези продукти.

КЗК наложи близо 50 000 лева глоба на CoolFit - конкурента на MultiSport

Защо конкурентът на MultiSport отнесе 50 000 лева глоба от КЗК?

Бартерни отношения или нещо повече?

По преписката регулаторът установил, че от страна на "Абофарма Бълагрия" ЕООД е извършено нарушение по общата забрана за нелоялна конкуренция, което се осъществява чрез начина на използване на комбинираната марка "ABOPHARMA Магнезий 1000" върху опаковката на продуктите.

Потърсени за коментар от "Абофарма Бълагрия", коментираха пред money.bg следното:

"Изключително сме изненадани от решението на КЗК и го намираме за неоснователно. В момента се запознаваме с мотивите на административния орган, подготвяме обжалване, като ще спазим направените предписания. Нашето разочарование от решението на КЗК е огромно, тъй като винаги сме спазвали регулацията, най-вече секторната и предлагаме безопасни, висококачествени и иновативни продукти, високо оценени от потребителите, които са регистрирани от БАХБ и пуснати на пазара с одобрението на същия регулативен орган. Съгласно действащата нормативна база в РБългария, БАХБ е компетентният орган за пускане на пазара на храни и хранителни добавки, който до момента никога не е установявал или сигнализирал страните за несъответствие на опаковките или наименованието на процесните добавки с действащото законодателство за храните."

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София.