Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува производство за проучване на евентуално извършени нарушения от "Техноком трейд" ЕООД и "Абофарма България" ЕООД. Решението на регулатора е свързано с постъпило писмо от Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ) относно възможността за въвеждане в заблуждение на потребителите, свързана с наименованията на хранителни добавки "ABO PHARMA Магнезий 1000 ликуид ягода" и "ABO PHARMA Магнезий 1000 ликуид портокал" и количеството на минерала магнезий, вложен в тези продукти.

Хранителните добавки "ABO PHARMA Магнезий 1000 ликуид ягода" и "ABO PHARMA Магнезий 1000 ликуид портокал" се внасят и разпространяват на територията на страната от "Техноком трейд" ЕООД по поръчка на "Абофарма България" ЕООД от производителя Промогарма С.П.А.

При проучването от КЗК изискали информация и доказателства от "Техноком трейд" ЕООД, свързани със състава, разпространението и рекламирането на посочените хранителни добавки на територията на страната. От дружеството посочили, че използваното число в наименованието на продуктите, което е част от регистрирана търговска марка "ABO PHARMA Магнезий 1000", не носи информация и не реферира към количествата от съставки на двата продукта, а е част от цялостната и трайно налагана търговска и маркетингова концепция на дружеството.

КЗК даде "зелена" светлина: Пощенска банка придобива ритейл бизнеса на "БНП Париба" у нас

КЗК даде "зелена" светлина: Пощенска банка придобива ритейл бизнеса на "БНП Париба" у нас

В резултат от сделката ще бъде намалена средната стойност на банковите услуги

"От представените данни и доказателства възникват съмнения за евентуално извършено нарушение по глава Седма от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) - "Забрана за нелоялна конкуренция" от страна на "Техноком трейд" ЕООД и "Абофарма България" ЕООД, свързано с използването и популяризирането на търговска марка "ABO PHARMA Магнезий 1000", включително и чрез използването ѝ в наименованията на хранителни добавки "ABO PHARMA Магнезий 1000 ликуид ягода", "ABO PHARMA Магнезий 1000 ликуид портокал" и "ABO PHARMA Магнезий 1000 с удължено действие" и др., разпространявани и рекламирани на територията на страната", пише в решението на антимонополната комисия.

Предстои КЗК да извърши проучване по образуваното производство и да излезе с ново решение.

КЗК разреши на "Нестле" да придобие дистрибутора на хранителни добавки и витамини Изо-Плюс БГ

КЗК разреши на "Нестле" да придобие дистрибутора на добавките Solgar в България

"Нестле" поема разпространението на продуктите "Solgar" в Гърция, Румъния и България