Туризмът у нас продължи да се възстановява с бързи темпове. Пътуванията на българи у нас и в чужбина дори надминаха предпандемичните нива. Това вероятно се случва, заради т.нар. задържано търсене по време на пандемията.

По данни на НСИ през третото тримесечие на 2022 г. 1,75 милиона българските граждани са пътували. Това минава нивото от същото тримесечие на 2020 година, когато бяше разгара на пандемичните ограничения.

Преобладаващата част от пътуващите - 78,5%, са били на почивка в страната, а едва 16,3% в чужбина. 5,2% са пътували и в страната, и в чужбина.

Разходи

През третото тримесечие на 2022 г. средният разход при пътуване с лична цел на човек е 407 лв. в страната и 822 лв. в чужбина. В това число не влизат деца под 15-годишна възраст. Разходите на човек за пътуване по работа са средно 205 лв. в страната и 1 194 лв. в чужбина.

За сравнение през пандемичната 2020 година сме харчили 309 лева на човек при пътуване у нас и 786 лева за пътуване в чужбина.

Като цяло за третото тримесечие на 2022 година общите разходи, които са направени за пътувания на българи в България и чужбина са 1,2 милиона лева. От тях 1,1 милиона лева са харчовете само с цел почивка, а останалите за пътувания по работа.

Това са най-големите суми от поне над 10 години. За сравнение през 2011-а разходите за същия период са били 1,5 милиона лева. Тогава средно се е харчило 450 лева за лично пътуване и 844 лева за пътуване в чужбина.

Най-голям е делът на харчовете за храна,  в страната (40.9%) и в чужбина (33.2%), следвани от разходите за нащувки и транспорт.

Ръст на пътуванията

В сравнение със същото тримесечие на 2021 г. общият брой на пътувалите над 15-годишна възраст нараства с 31,7%. През третото тримесечие на 2022 г. най-много са пътували българските граждани на възраст 25 - 44 години - 747 хил., или 42,7% от всички пътували лица.

Като цяло преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като той е съответно 80,9% при хората на възраст 65 и повече години и 80,8% при тези на възраст 45 - 64 години. Делът на пътувалите в чужбина на възраст 25 - 44 години е 17,5% от пътувалите в тази възрастова група и е най- голям в сравнение с останалите групи, се казва още в данните НСИ.

Най-много са пътуванията с цел "почивка и екскурзия".