Производството на въглища намалява заради стремежа на по-голямата част от света да се бори с климатичните промени. Редица държави инвестират във възобновяеми източници на енергия, но и много страни, изглежда ще се откъснат трудно от зависимостта си от въглищата.

Кои са най-зависимите от въглища държави в глобален мащаб?

Според независимия мозъчен тръст Ember, който е фокусиран върху ускоряването на глобалния преход към електроенергия, малката балканска република Косово регистрира 95% потребление на въглища за производството си на електроенергия. Това я поставя на второ място в калсацията, като преди страната е само Ботсвана.

Според доклад на ЕК за Косово 2019-2020 г. преобладаваща част от енергията произхожда от въглища. Има опасения и за плановете за изграждане на нова електроцентрала, захранвана с въглища. В доклада европейските институции призовават Косово да диверсифицира енергийните си източници.

Освен зависимата от въглища енергийна система, качеството на въздуха в Косово е най-лошото в Европа и води до притеснителната тенденция от голям брой смъртни случаи на преждевременна смърт, според доклада.

"Косово трябва да се съобрази с ангажиментите си и да промени енергийния си микс към по-устойчива и по-малко вредна система, за да се приведе в съответствие с Европейския зелен пакт".

Индия

Индия все още произвежда 70 процента от електроенергията си от въглища, което я поставя на шесто място сред най-зависимоте страно от въглища.

Притеснителното за Идия в момента обаче е по-скоро не това от къде идва енергията, а дали ще има такава. Повечето индийски електроцентрали, които генерират електроенергия чрез въглища, отчитат притеснително ниски нива на запасите. Това се случва на фона на търсенето на електроенергия и възстановяването на икономиката.

Въглищните централи в Индия изчерпват запасите си, като повече от половината от заводите имат резерв за по-малко от седмица. Страната ще се нуждае от повече доставки от чужбина, за да компенсира слабото вътрешно производство. За сравнение, през последните четири години запасите от въглища, които електроцентралите са имали, са били за около 18 дни, според експерти.

Причината за сегашната ситуация може да се обобщи с комбинация от някои фактори. Индия отбеляза скок в търсенето на електроенергия между април и август. Това дойде на фона на икономическото възстановяване след опустошителната втора вълна на Covid-19, което беше по-рязко от това, което мнозина очакваха.

Китай

Въпреки, че президентът на Китай Си Дзинпин си поставил за цел въглероден неутралитет до 2030 г. страната, все още използва големи количества въглища - почти 61% от електроенергията идва от изкопаемите горива.

Само за 2020 г. Китай отвори три четвърти от новофинансираните въглищни мощности в света, според британския CarbonBrief, което значи, че е свързан с над 80% от новите проекти за добив на енергия от въглища.

Все пак китайският лидер заяви, че страната му няма да прави нови проекти за въглищни електроцентрали в чужбина, като част от ангажиментите си за справяне с климатичните промени.

И Индия, и Китай в момента инвестират в няколко енергийни технологии - ядрена, въглища и възобновяеми източници.

Според данните на Ember Ботсвана е страната, която най-много разчита на въглища в света. Южноафриканската държава използва въглища за производство на почти цялата си електроенергия (99,8%).

Монголия и Южна Африка са другите най-зависими от въглища страни.

Ето как е подредена класацията на най-зависимите от въглища държави и какъв процент от енергията идва от изкопаемото гориво:

1.Ботсвана (99,8%)

2.Косово (94,9%)

3. Монголия (92,3%)

4. Южна Африка (85,5%)

5. Молдова (82,3%)

6. Индия (70,6%)

7. Сърбия (70%)

8. Полша (69,8%)

9. Казахстан (69,7%)

10. Босна и Херцеговина (67,7%)

11. Китай (60,8%)

12. Индонезия (59,7%)