През миналия месец в хотелите с 4 и 5 звезди у нас са реализирани 76.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 40.3% - на българи. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

В хотели с 3 звезди са осъществени 17.6% от нощувките на чужди граждани и 31.3% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.7 и 28.4%.

Приходите за месеца достигат 60.9 млн. лв., или с 18.4% повече в сравнение с февруари 2019 г. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани - с 25.8%, така и от чужди граждани - с 12%.

Месеци ще са нужни, за да се възстанови туристическият сектор в България

Месеци ще са нужни, за да се възстанови туристическият сектор в България

Даниела Стоева, председател на АБТТА, пред Money.bg

Броят на туристите у нас се е увеличил през февруари 2020 г. със 17.7% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 442.7 хиляди. Регистрирано е увеличение както при българските граждани - с над 20 на сто, така и при чуждите - с 12%.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през февруари 2020 г., са 299.7 хил. и са реализирали средно по 2 нощувки. Чуждите граждани са 143 хил. и са реализирали средно по 3 нощувки, като 76.5% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

През месеца преди настъпят мерките във връзка с кризата, в страната са функционирали 1 874 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 55.2 хил., а на леглата - 112.3 хиляди. В сравнение с февруари 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 0.3%, а броят на леглата в тях - с 0.9%.

20% ръст на туристическите пътувания на българите в края на 2019 г.

20% ръст на туристическите пътувания на българите в края на 2019 г.

Младите пътуват най-много

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през този февруари с над 16 на сто повече, в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 23.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари е 33%, като се увеличава с 3.3 процентни пункта в сравнение с февруари 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 47%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 32 на сто, и с 1 и 2 звезди - 18.3%.