Още от древни времена медта присъства в бита на хората. Това е основен индустриален метал с много приложения, заради високата си пластичност, ковкост и електропроводимост. Много нови технологии, които са от важно значение за борбата с изменението на климата, като слънчеви панели и вятърни турбини, разчитат на червения метал.

Но откъде идва медта, която използваме? Инфографиката, публикивана във Visual Capitalist показва страните с най-голямо производство на мед в света през 2021 г., като данните са от Геоложката служба на САЩ.

Visualizing the World

Страните, произвеждащи най-много мед в света

Чили е най-големият производител на мед в света с 27% от световното производство. Освен това в страната се намират двете най-големи мини в света - Escondida и Collahuasi.

След Чили се нарежда друга южноамериканска страна - Перу, от която идва десет на сто от световното производство. Демократична република Конго и Китай си поделят третото място с по 8% от световното производство. Освен че е водещ производител, Китай е и голям консуматор - консумира 54% от световната рафинирана мед.

Северна, Южна и Централна Америка също доминират в производството на метала. В тези региони се намират общо 15 от 20-те най-големи медни мини.

Ролята на медта в зелената икономика

Технологиите, важно за енергийния преход, като електромобили, батерии, слънчеви панели и вятърни турбини, изискват много повече мед от конвенционалните аналози на тази продукти.

Използването на мед в електромобилите например е около четири пъти повече, отколкото в конвенционалните автомобили. Според Copper Alliance системите за възобновяема енергия могат да се нуждаят от 12 пъти повече мед, в сравнение с традиционните енергийни системи.

Широкото и бързо разпространение на тези технологии вдига очакванията за търсенето на мед, като се предполага, че то ще нарасне с близо 600% до 2030 г.