Крайната продукция в селското стопанство се свива с 8,3%. Това се дължи основно на спада в производството на зърнените продукти с над 21% и слабо увеличение на животновъдството. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Крайната продукция по базисни цени от отрасъл "Селско стопанство" през 2020 г. възлиза на 7,754 млрд. лв., което е с 8,3% по-малко в сравнение с предходната година, показват първите оценки. Намалението се дължи на спад в обемите с 12 на сто.

Стойността на продукцията, произведена в растениевъдството бележи спад с 11,8% спрямо 2019 г. Намалението е в резултат на спад в обемите с 16.6%.

Значителният спад в обемите на растениевъдната продукция се дължи предимно на намаляване с цели 21,2% в зърнените култури, което доведе до много ниски добиви заради продължителната суша през годината.

Продукцията от животновъдството, е за 2,0301 млрд. лв., което е почти на същото ниво от предходната година и дори се увеличава слабо с 0,7%, което се дължи на повишение както на обемите с 0,1%, така и на цените с 0,6 на сто.

Вложените средства в селското стопанство за текущо потребление през 2020 г. достигат 4,5012 млрд. лв., което е с 5,8% под предходната година и е в резултат както на намаление в обемите - с 3.7 на сто, така и на намаление в цените - с 2.2 на сто.

Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през настоящата година достига 3,2528 млрд. лв. и е с 11,5% по-ниска от 2019 година, показват предварителните данни на НСИ.

Намалението е в резултат на понижение на обемите с 22,8%, което е частично компенсирано от увеличението в цените с 14,6 на сто.