Новоприсъединилите се членки на ЕС са направили сериозен прогрес при изпълнението на критериите за присъединяване към Еврозоната, но все още има доста проблеми, които трябва да бъдат решени, заявиха от ЕЦБ днес.

В последния си доклад, Европейската централна банка потвърди опасенията си, че големият бюджетен дефицит е сериозен проблем в Унгария, Полша и Чехия.

Високата инфлация е пречката, която не позволява за момента на Словакия, Естония, Латвия и Малта да влязат в Еврозоната. Според банката, силното икономическо развитие и високата цена на петрола е спомогнало за влошаване на ситуацията с инфлационните нива в изброените страни.

Официалният доклад днес, трябваше да даде отговори дали новите евро-кандидати са успели да покрият критериите за пълноправно членство, които бяха: бюджетен дефицит, стабилност на валутните курсове, дългосрочна оценка на лихвените нива, и политика на централната банка.  

В оценката влязоха само осем от 10-те новоприсъединили се държави, като Словения вече е сигурен член на Еврозоната от 1 януари 2007 г., а Литва беше оценена негативно по-рано тази година, заради високото си инфлационно ниво. Швеция също беше включена в доклада на Европейската банка като девета държава.

Четири от деветте страни са успели да покрият критериите за ниско ниво на инфлацията, а само пет държави са успели да задоволят изискванията на ЕЦБ за бюджетен баланс.