През периода януари - септември 2017 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 38 598.2 млн. лв.и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 12.3%, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Само за септември износът възлиза на 4 502.9 млрд. лв. и нараства с 8% спрямо същия месец на предходната година.

През периода в страната са внесени стоки общо на стойност 42 833.2 млн. лв., или с 15.8% повече спрямо същия период на 2016 година.

През септември вносът се увеличава с 12.6% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 707 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - септември и е на стойност 4 235 млн. лева.

Търговия на България със страни извън ЕС

Износът на България за трети страни до септември се увеличава с 15% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 13 042.9 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия, бившата югославска република Македония и САЩ, които формират 52% от износа за трети страни.

През септември 2017 г. износът на България за трети страни нараства с 1.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 349.2 млрд. лева.

Вносът на България от трети страни през периода януари - септември се увеличава с 25% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 15 552.1 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

Само за септември вносът на България от трети страни нараства с 12.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 619.3 млрд. лeвa.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - септември 2017 г. е отрицателно и е в размер на 2 509.2 млн. лева.

Търговия на България със страните от ЕС

По предварителни данни на НСИ до август износът на България за ЕС се увеличава с 11% спрямо същия период на 2016 г. и е на стойност 22 401.6 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.9% от износа за държавите - членки на ЕС.

Вносът на България от ЕС за януари - август се увеличава с 10.9% спрямо същия период на 2016 г. и е на стойност 24 193.4 млн. лева.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - август 2017 г. е отрицателно и е на стойност 1 791.8 млн. лева.