Индексът на потребителските цени за март 2018 г. спрямо февруари 2018 г. е 99.7%, т.е. месечната инфлация е минус 0.3%.

Повишаването на потребителските цени от началото на годината (март 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 0.3%, а годишната инфлация спрямо март 2017 г. е 2.2%, показват данните на Националния статистически институт.

През март 2018 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - намаление с 0.4%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.3%;
 • облекло и обувки - намаление с 0.5%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.1%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - намаление с 0.1%;
 • здравеопазване - намаление с 0.1%;
 • транспорт - намаление с 0.6%;
 • съобщения - увеличение с 0.2%;
 • развлечения и култура - намаление с 3.4%;
 • образование - цените остават на равнището от миналия месец;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 0.1%;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.6%.

Индексът на цените в малката кошница за март спрямо февруари е 99.8%, а от началото на годината (март 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 100.6%.

През март 2018 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - намаление с 0.4%; нехранителни стоки - увеличение с 0.1%; услуги - увеличение с 0.1%.

Снимка 350936

Източник: НСИ