През периода януари - юли 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 23.2% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 8 855 млн. лева, отчитат предварителните данни на Националния статистически институт.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, бившата югославска република Македония и Руската федерация, които формират 52.9% от износа за трети страни.

През юли износът на стоки от България за трети страни намалява с 19.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 368.4 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - юли 2018 г. се увеличава с 3.7% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 12 621.9 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През юли 2018 г. вносът на стоки от трети страни се увеличава с 18.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 045.9 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - юли 2018 г. е отрицателно и е в размер на 3 766.9 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - юли 2018 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 30 463.8 млн. лв., което е с 1.8% по-малко в сравнение със същия период на 2017 г..

През юли 2018 г. общият износ на стоки възлиза на 4 872.7 млн. лв. и нараства с 0.9% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - юли 2018 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 36 018 млн. лв., или с 8.3% повече спрямо същия период на 2017 година.

През юли 2018 г. общият внос на стоки се увеличава с 18.7% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 615.7 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно на стойност 5 554.2 млн. лева.

Търговия на България с ЕС за януари - юни (предварителни данни)

През периода януари - юни 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 10.7% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 18 104.5 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 68.9% от износа за държавите членки на ЕС.

През юни 2018 г. износът на стоки за ЕС нараства с 4.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 195.2 млн. лева.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - юни 2018 г. се увеличава с 9.7% спрямо същия период на 2017 г. и е на стойност 19 826.3 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През юни вносът на стоки от държавите членки на ЕС, нараства с 9.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 439.6 млн. лева.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - юни е отрицателно и е на стойност 1 721.8 млн. лева.