И Организацията за земеделие и прехрана към ООН (FAO) след Mеждународния съвет по зърното (IGC) излезе с много по-оптимистична прогноза за размера на световната зърнена реколта и запасите от зърнени храни в света през току-що започналата 2020/21 маркетингова година.

Редовният "Кратък преглед на търсенето и предлагането на зърно" на 2 юли излезе със заглавие" Рекордният добив от зърно вдига съотношението на запасите към потреблението до най-високите стойности от 20 години насам".

Тежка суша и провал на реколтата прогнозират зърнопроизводители. Ще се покачат ли цените на зърното?

Тежка суша и провал на реколтата прогнозират зърнопроизводители. Ще се покачат ли цените на зърното?

В Добруджа се очаква от 0 до 300 килограма пщеница

Експертите на организацията увеличиха прогнозата си за световното производство на зърно през 2020 г. с 9,3 млн. тона спрямо данните от юни до 2790 милиона тона, което е с 3%, или 81,3 млн. тона, над предишното рекордно равнище, регистрирано предходния сезон. В сравнение с юнския доклад, оценката за световното производство на пшеница е увеличена с 3,2 милиона тона до 761,5 милиона тона, което означава повторение на миналогодишното рекордно равнище, отбелязва sinor.bg .

По-оптимистичните очаквания се дължат преди всичко на увеличената оценка за новата реколта от пшеница в Австралия ( +5,5 милиона тона) след поредните две изключително неблагоприятни за зърнопроизводството на страната сухи и много горещи години. Прогнозата за Индия е коригирана с 2,2 млн.т нагоре въз основа на последните официални данни, показващи увеличение на засетите площи и ръст на добивите. Напоителните валежи рефлектираха и за подобрение с 2 млн.т в сравнение с юнските данни и прогнозата за добив на пшеница в Русия.

Един от топ износителите на зърно в света обмисля забрани за експорт на пшеница

Един от топ износителите на зърно в света обмисля забрани за експорт на пшеница

Защо Украйна може да предприеме този ход?

Прогнозата за световното производство на фуражно зърно през 2020 г. е увеличена в сравнение с предходния месец с 5,7 милиона тона до 1519 милиона тона, което е с 5%, или 73 милиона тона, повече в сравнение с 2019. Производството на ечемик ще се увеличи значително в Австралия, Турция и Европейския съюз. При царевицата увеличението на прогнозните данни е по-скромно и се дължи на подобрението на агрометеорологичната обстановка в ЕС и Бразилия. Експертите акцентират най-вече върху подобрение на ситуация в южните райони на Франция и в Северна Италия.

Прогнозата за световното потребление на зърно през 2020/21 г. е увеличена до 2735 милиона тона, което е с 1,6%, или 43 млн. тона, над нивото от 2019/20 г. Корекцията е свързана главно с увеличаване на потреблението на зърнени култури за фуражни цели и промишлена прерабатка.

FAO очаква ръст на световните преходни запаси от зърно през 2020/21 г. с 6% спрямо миналогодишното равнище до 929 млн. тона, което е с 52,3 млн. тона по-високо от преходните наличности в края на предходния сезон.

Специално внимание в доклада на FAO се отделя на анализа на най-важния индикатор за състоянието на зърнените баланси - съотношение на запасите към равнището на потреблението. През 2020/21 г. благодарение на рекордните добиви този показател се очаква да достигне най-високите стойности от 20 години насам - 33%

Обемът на световната търговия със зърно през 2020/21 г. ще нарасне с 2,1%, или 9 млн. т., спрямо предходния сезон - до рекордните 435 млн. т, в това число: 178,7 млн. т. пшеница (+1,6 млн. т.) и 208,8 млн. т. фуражно зърно (+4,9 млн. т.).

Световен баланс на зърнени храни (в млн.т)

2016/17 г.

2017/18 г.

2018/19 г.

2019/20 г.

2020/21 прогноза

4 юни

2 юли

Общо зърно

Производство

2660,7

2696,9

2549,6

2708,5

2780,5

2789,8

Предлагане

3455,9

3537,6

3531,1

3578,5

3663,3

3666,5

Потребление

2613,2

2649,3

2678,0

1692,2

2732,4

2735,4

Търговия

406,6

422,7

410,4

426,0

433,0

435,1

Крайни запаси

840,6

881,5

870,0

876,6

926,8

928,9

Запаси/потребление

31,7

32,9

32,3

32,0

32,9

33,0

Пшеница

Производство

763,5

761,6

732,4

761,5

758,3

761,5

Предлагане

1006,0

1927,5

1920,1

1033,6

1034,5

1036,5

Потребление

736,8

738,4

750,8

757,0

754,3

754,1

Търговия

176,9

177,4

168,3

177,1

177,5

178,7

Крайни запаси

265,9

287,7

272,1

275,0

280,3

283,8

Запаси/потребление

36,0

38,3

35,9

36,5

36,3

36,8