Международният съвет по зърното (International Grains Council) публикува актуализираната си оценка за състоянието на световния зърнен баланс през настоящата маркетингова година и прогноза за следващия сезон 2017/18.

Оценката за глобалния добив от пшеница през 2016/17 г. практически не е променена, в сравнение с данните от април и бележи нов исторически връх от 753,4 млн.т, а това е с 16,9 млн.т повече спрямо предходния сезон и с 23,2 млн.т повече спрямо 2014/15 г. Изпреварващото развитие на производството в сравнение с потреблението води до натрупване на рекорден преходен запас от 240,3 млн.т, увеличение с 16,8 млн.т спрямо предходния сезон.

Снимка 292968

Основна тема за коментар сред пазарните участници вече не са очакваните резултати за 2016/17 г., а перспективите за новата 2017/18 маркетингова година, отбелязва sinor.bg.

В априлския доклад Съветът очаква намаление на световния добив от пшеница през следващия сезон до 736,3 млн.т, но тази цифра с около 2 млн.т е по-висока в сравнение с данните от края на март. В същото време виждаме редуциране на прогнозата за обема на световното потребление на пшеница през 2017/18 г. с 2,6 млн.т, което при по-голям начален запас логично води до значимо (с 5,4 млн.т) увеличение на оценката за преходните запаси от пшеница в света в края на 2017/18 г. в сравнение с мартенската прогноза - до 239,0 млн.т, а това е плътно до рекордния показател очакван за 2016/17 г.

Според водещи анализатори спадът в глобалния добив през 2017/18 г. не е трябвало да е повод за сериозно безпокойство, тъй като до голяма степен ще бъде компенсиран от рекордните преходни наличности от пшеница в глобален мащаб.

Очертаващият се спад в световното производство се дължи на очакваното рязко намаление на добива от пшеница в САЩ и Австралия, а също така и по-слабите реколти в Аржентина и черноморския регион (Русия, Украйна и Казахстан).

В същото време IGC прогнозира увеличение на производството на мека пшеница в ЕС с 5,6 млн.т, спрямо настоящия сезон - от 144,7 млн.т на 150,3 млн.т. Редица анализатори критично възприемат тази оптимистична прогноза, но от средите на зърнопроизводителите все по-силно се чуват мнения, че валежите във Франция "връщат на пазара по-оптимистичните нагласи".

 

Добиви от пшеница в основните страни производителки (в млн. т)

 

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

Прогноза

2017/18

Прогноза

Общо Света

717,4

730,2

736,5

753,4

736,3

САЩ

58,1

55,1

56,1

62,9

50,2

Австралия

26,9

23,1

24,2

35,1

25,6

Аржентина

9,2

13,9

11,3

17,6

16,5

Канада

37,5

29,4

27,6

31,7

28,1

ЕС общо

143,2

156,1

159,6

144,7

150,3

ЕС мека п-ца

135,0

148,5

151,1

135,4

141,3

Русия

52,1

59,1

61,0

72,5

67,0

Украйна

22,3

24,7

27,3

26,8

24,5

Казахстан

13,9

13,0

13,7

15,0

13,3

Китай

121,9

126,2

130,2

128,9

128,3

Индия

93,5

95,9

86,5

86,0

95,5

*По данни на IGC от 27 април 2017 г.