Повишението на лихвите от страна на Фед, както и поскъпването на долара, инициираха спад в цената на благородните метали. Оказва се обаче, че някои от металите са по-губещи от други.

Става въпрос за среброто, чиято загуба от началото на годината е в размер на 16% и е близо два пъти по-голяма от тази на златото. Това прави среброто относително най-евтино спрямо златото от октомври на 2008 година или от разгара на финансовата криза.

Съотношението в цените на златото и среброто е при ниво от 84, както може да се види от графиката по-долу на финансовото издание Bloomberg.

Снимка 377091

Източник: Bloomberg

Инвеститорите е добре да имат предвид, че всеки път, когато това съотношение е стигало или преминавало психологическата граница от 80, е следвало сериозно понижение под нея в последствие.

Това, което е трябвало да се види обаче, за да тръгне цената на среброто да се повишава с относително по-високи темпове от тази на злато и да се понижи съотношението, е било връщане под психологическата граница от 80.

Казано по друг начин, ако съотношението в цената на златото спрямо среброто се понижи под 80, то инвеститорите могат да започнат да залагат за по-нататъшно изпреварващо представяне на "белия метал" съпоставен с жълтия.

Любопитни факти свързани със съотношението злато-сребро:

В самото зареждане на търговията с двата метала познати от древността съотношението, при които те са се търгували, са били изключително ниски. Например - това съотношение е било едва дванадесет и половина 323 години преди новата ера.

При последния суперцикъл на поскъпване на златото и среброто това съотношение достига едва 17 (през 1980 година).

Само 11 години по-късно, когато среброто достига своето дъно, съотношението достига и своята пикова стойност при ниво от психологическата граница от 100.

Година преди финансовата криза съотношението между двата метала е било около 50.

Последното дъно на съотношението е регистрирано през 2011 година - при нива от 30, след което то започва трайно да се повишава, за да достигне текущите си стойности при нива от над 84 към момента.

Защо среброто е по-добрия вариант от златото?

Среброто и златото са благородни метали, но има съществени различия между тях. Белият метал се използва широко в промишлеността отвъд функциите му за предпазване срещу инфлация и политическа несигурност. Тук разликата със златото е основна, чиято основна функция е за съхранение на стойност и бижутерийния бизнес.

В тази насока, традиционно среброто реагира много по-бурно в периоди на ускорен ръст на световната икономика. И обратното - представя се по-зле от златото, в момент на икономически кризи.

За разлика от запасите на злато в световен мащаб, обаче, тези на среброто намаляват, което може да допринесе за недостиг в даден момент и поскъпване вследствие на спекулации. За сравнение, при златото тенденцията е противоположна. Към момента златото е около пет пъти по-разпространено от среброто въз основа на световните запаси на двата метала.

Сред основните недостатъци на среброто, съпоставено със златото е възможността цената му да се манипулира и далеч по-голямата му волатилност.

Освен като на недостатък обаче, на волатилността би следвало да се гледа и като предимство. За да достигне най-високата си стойност от 2011-та година от около 50 долара, среброто трябва да поскъпне близо три пъти от текущите си нива. За да поскъпне до върха си, златото трябва да поскъпне "едва" с около 70%.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на метали.