Пандемията и последващите мерки ще донесат най-дълбоката световна рецесия от 80 години насам, прогнозира Световната банка. Според институцията през 2020 г. световната икономика ще се свие с 5,2% - въпреки безпрецентните фискални и монетарни политики на правителствата и централните банки по света. Трилиони долари бяха хвърлени, за да помогнат на компаниите да останат над повърхността, да осигурят средствата в джобовете на потребителите и да осигурят нормалното финансиране на финансовите пазари.

Световната банка посочва, че това тримесечие със сигурност ще бъде най-лошото за западния свят, след като Азия пострада първа през първите месеци на годината. Прогнозата е, че САЩ ще се свие с 6,1% т.г., а икономиката на Китай ще нарасне с 1% - при 6,1% растеж през 2019 г.

Пандемията вероятно ще остави дълбоки белези: инвестициите ще останат по-ниски в краткосрочен план, а глобалната търговия и веригите за доставки няма да бъдат същите. Освен това милиони хора п освета вече бяха съкратени по света.

Според Световната банка ниските цени на петрола все пак ще подпомогнат първите етапи от възстановяването.