Половината от всички точки за зареждане на електрически автомобили в Европейския съюз са концентрирани само в две държави - Холандия (90 000 зарядни устройства) и Германия (60 000). Това показва новият анализ на данните от Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA).

Тези две държави представляват по-малко от 10% от цялата площ на ЕС. Другата половина от всички зарядни устройства са разпръснати в останалите 25 държави, или на 90% от площта на региона.

Разликата между страните в горната и долната част на класацията е огромна. Холандия е страната с най-много инфраструктура за електромобили. Там има ​ почти 1600 пъти повече точки за зареждане от страната с най-малко инфраструктура (Кипър, само с 57 точки за зареждане). Само в Холандия имат толкова зарядни устройства, колкото 23 държави членки взети заедно.

Има и ясно разделение между страните от Централна и Източна Европа, от една страна, и страните от Западна Европа, от друга. Румъния например, която е шест пъти по-голяма от Холандия, има на територията на страната само 0,4% от всички точки за зареждане в ЕС.

Въпреки че има значително увеличение на броя на точките за зареждане в ЕС през последните пет години (със 180%), общият брой (307 000) е далеч от изискванията.

За да се постигнат поставените цели за въглероден неутралитет, продажбите на електрически превозни средства ще трябва да нараснат значително всички страни от ЕС. Скорошно проучване показва, че до 2030 г. ще са необходими до 6,8 милиона обществени точки за зареждане, за да се достигне предложеното намаление на CO2 от 55% от автомобилите - което означава, че трябва да има над 22 пъти ръст за по-малко от 10 години.

"Докато някои страни напредват по отношение на внедряване на инфраструктура, мнозинството от тях в ЕС изостават", заяви генералният директор на ACEA Ерик-Марк Уитема.