Рекордно големи запасите от почти всички зърнени и маслодайни култури. показва обзорът за зърнения баланс на България към 31 юли тази година. Това сочат данните на Министерството на земеделието към началото на новата стопанска година 2022-2023 г., която започна от 1 август.

Големият проблем обаче е, че заради тези запаси фермерите трудно ще продадат реколтата си на прилични цени, тъй като складовете са пълни и търговията е застинала вече втори месец, коментира sinor.bg.

Ако през 2020 г. страната ни е посрещнала новата стопанска година с 3 милиона това пшеница, като тук влизат и прибраната реколта от хлебно зърно, то през миналото лято към 31 юли тези запаси са били 4,5 млн. тона. За да достигнат това лято 5 милиона тона, което е огромен капацитет, на фона на ограничените складови наличности в страната.

Това означава, че в ущърб на земеделците за пореден път търговците ще изкупуват това лято продукцията на смешно ниски цени. Ще ги запазят в складовете си и когато прези зимата ценовите оферти отново се покачат с около 30-40%, ще си реализират значителни печалби. Преобладаващата част от тях обаче няма да влязат в българската икономика, тъй като компаниите са чуждестранни.

Каква реколта от пшеница да очакваме в България: Три сценария

Каква реколта от пшеница да очакваме в България: Три сценария

Средните добиви ще бъдат малко по-високи от тези за последните 5 години

Общият ресурс от всички зърнени и маслодайни култури, с който страната разполага към 31 юли 2022 година ( плюс ръж, овес, тритикале, сорго и оризова арпа) е 14 396 553 тона. Вносът и вътрешнообщностни доставки от средата на миналата до средата на тази година са 1 334 098 тона, а наличните зърнени запаси към 31 юли 2022 година се оценяват на 8 211 668 тона.

Обзорът на агроминистерството показва още една трагична за страната тенденция и тя е свързана с вътрешното потребление на пшеница. Докато преди присъединяването на България в ЕС населението и животновъдството потребяваше годишно по 1,5 млн. тона зърно, тази година вътрешното потребление само на пшеница плюс износа възлизат едва на 437 178 тона.

Египет сключи сделка за покупка на голямо количество пшеница от България

Египет сключи сделка за покупка на голямо количество пшеница от България

Страната е най-големият вносител на пшеница в света

Интересни са и последните данни на агростатистиката към 19 август, според които пшеничената реколта за стопанската 2022/2023 г. е в размер на 6 638 402 тона. От тях са ожънати 6 335 754 тона, заедно с преходния остатък от реколта 2021/2022 г. в размер на 296 648 тона. Към 19 август т. г. са потребени 789 260 тона, от които 161 350 тона за вътрешния пазар и 627 910 тона е износът.