През втората половина на 2019 г. се регистрира ръст в предлагането на пазара на модерни индустриални и логистични площи с 6%. Така общият обем достигна 1 069 хил. кв.м. Това се дължи основно на изграждане на обекти за собствено ползване и строителство по поръчка (built-to-suit), а тези, които се предлагат за наем или са в етап "в строеж" се оказват малко. Това показват данни на компанията Colliers.

Не се забелязват промени в наемните цени. За площи клас А те са от 4.7 евро на кв. м. и 2.7 евро на кв. м. за клас B офиси.

Най-много търсене, за посочения период, се отчита от страна на логистични компании и търговци.

търсене

търсене

Общият обем имоти в сегмента, които са в активно строителство към края на 2019 г., е 184 хил. кв.м. Основният двигател за изграждането на производствени площи продължават да бъдат компаниите от автомобилната индустрия. Някои от мащабните проекти през втората половина на миналата година са новите заводи - разширенията на VOSS Automotive, Odelo Farba, ABB и ВНТС.

Само 25% от компаниите в автомобилния сектор използват площи под наем, останалите работят в собствени бази. Това показва проучване на Colliers и Automotive Cluster Bulgaria.

Нещо повече - над половината от компаниите (56%) са предпочели да използват площи, изградени специално за тях, съгласно конкретните им изисквания, пред реновирани съществуващи бази.

Според прогнозите на компанията, през 2020 г. се очаква засилване на активността на пазара на индустриални имоти в резултат на търсене от страна на компаниите в автомобилната индустрия, в комбинация с логистични, оператори, обслужващи доставките им. Ще продължи търсенето на площи подходящи за градска логистика в рамките на столицата.

Cushman & Wakefield Forton: Увеличаването на свободните офис площи ще натисне надолу наемните цени

Увеличаването на свободните офис площи ще натисне надолу наемните цени

За първото полугодие са завършени 107 хил. кв. м площи

Нивата на свободните площи остават без промяна (7%) поради факта, че към пазара са добавени предимно проекти, които са предназначени за собствено ползване. В активно строителство са 184 хил. кв.м. индустриални площи.