Влизането на България в еврозоната ще стане факт в обозримо бъдеще. Поради една или друга причина, в публичното пространство вече започнаха да се разпространяват апокалиптични сценарии за бъдещето ни във валутния съюз, непочиващи на факти, а вместо това играещи си със страховете на българите.

Присъединяването на страната ни към еврозоната ще донесе огромни плюсове за нашата икономика, срещу пренебрежими отстъпки от нашата страна. Кои са най-популярните митове и каква е реалността? Отговор дава обширният доклад, подготвен от Института за пазарна икономика (ИПИ).

Анализът показва, че страхът от инфлация след приемане на еврото е широкоразпространен, но не и основателен. Различни изследвания на ЕЦБ, ЕК и други показват, че в част от присъединилите се страни изобщо не се отчита увеличена инфлация от приемането на еврото.

В страните, където може да се говори за инфлационен ефект, той е минимален и не надхвърля 0,3 процентни пункта. Т.е. дори и в най-лошия случай инфлацията вследствие на прехода към евро е много под един процент.

Притесненията за забавяне на растежа или пък за разхлабване на фискалната дисциплина също не са оправдани. Сравнението между страните от Централна и Източна Европа, които са влезли в еврозоната, и тези, които не са влезли, показва, че няма никакъв негативен ефект върху ръста на икономиката от влизането в еврозоната.

Например, през 2017 г. петте страни от региона, влезли в еврозоната, ускоряват растежа си и достигат среден темп от близо 5%, докато Полша, Чехия и Унгария растат с около 4%. Показателен е примерът на Словакия, която е в еврозоната, и съседна Чехия, която не е в еврозоната. Словакия превъзхожда Чехия по темп на икономически растеж както през периода на членство в ERM II, така и през периода на членство в еврозоната.

Що се отнася до бюджетната дисциплина, често се дава за пример Гърция като страна, която е влязла в еврозоната в добро състояние, а после се е влошила. Всъщност икономическата история на Гърция показва, че страната никога не е била в добро фискално състояние, а винаги е била сред "лидерите" по най-висок дълг и дефицит - и преди, и след членството. България, за разлика от Гърция, в последните две десетилетия винаги е имала дисциплинирана фискална политика.

Икономиката на България може само и единствено да спечели от присъединяване към еврозоната, като позитивите са както краткосрочни, така и дългосрочни.

Положителните ефекти за икономиката ще започнат да се усещат още в момента, в който официално започне процеса на присъединяване към зоната на общата валута. Така например, покачването на суверенния кредитен рейтинг в повечето страни се наблюдава още с приемането на страната в чакалнята на еврозоната, ERM II. Ново покачване на рейтинга обикновено следва и при официалното приемане на еврото по-късно.

За България S&P"s неотдавна обяви изрично, че влизането в ERM II ще бъде фактор за повишаване на рейтинга на страната. Вдигането на рейтинга от своя страна ще доведе и до по-ниски лихви, по-лесен достъп до финансиране и повече инвестиции.

Отделно, подготовката на България за влизане в ERM II и еврозоната ще даде тласък за реформи. Самото влизане в ERM II най-вероятно ще е свързано с поемане на ангажименти за определени структурни промени, които да гарантират "висока степен на устойчива конвергенция".

Очакваният положителен ефект може да се сравни с подготовката за членство в ЕС - десетилетието от 1997 до 2007 беше най-доброто от гледна точка на икономически растеж в цялата история на страната именно заради бързите и мащабни реформи и напредването на преговорите.

Близо 95% от преките чуждестранни инвестиции влязоха в България след като страната получи покана за започване на преговори през 1999 г. Подобен положителен ефект можем да очакваме и от процеса на подготовка за членство в ERM II и еврозоната.

Еврокомисар: България скоро ще бъде част от еврозоната, но не бива да бърза

Еврокомисар: България скоро ще бъде част от еврозоната, но не бива да бърза

Приемането на еврото изисква изпълняването на определени критерии

От гледна точка на неотдавнашните събития в българската банкова система, присъединяването към единния надзор над банките в еврозоната би било сред сериозните позитиви за икономиката. Безспорно, най-големият плюс на Единния надзорен механизъм ще бъде по-високото доверие в надзора над местните банки. Това е равнозначно на репутационна печалба за страната, предвид това, че надзорът ще се извършва по единна европейска методика и с участието на външна институция с висока репутация.

Влизането в еврозоната означава достъп до общите фондове на еврозоната - 700- милиардния Европейски механизъм за стабилност, единния механизъм за преструктуриране на проблемни банки, евентуално и единния фонд за гарантиране на влоговете, както и достъп до ликвидност и рефинансиране от ЕЦБ. Това намалява драматично рисковете както за банковата система, така и за фиска, и е своеобразна застраховка в случай на кризи. Съответно, това означава по-лесно преминаване на страната и финансовата ѝ система през периоди на кризи.

Ще позволи ли ЕС на България да се присъедини към еврото?

Ще позволи ли ЕС на България да се присъедини към еврото?

Страната изпълнява икономическите критерии, но корупцията тревожи Брюксел

Влизането в еврозоната намалява и транзакционните разходи по обмен на валута и таксите по банкови преводи. Само спестените разходи по обмяна на валута за целите на външната търговия надхвърля 450 млн. евро на година, което е почти 1% от БВП. Това е три пъти повече от размера на данък дивидент и е равносилно на намаление на данъка върху печалбата наполовина - изключително голям ефект.

Отделно, присъединяването към еврозоната се очаква да доведе до намаление на таксите по банкови преводи към страни от еврозоната. В момента средната банкова такса за такива трансфери е около 20 евро, докато в рамките на еврозоната тези такси в повечето са случаи нулеви или близки до нулата. Това означава допълнително спестени разходи за българския бизнес и граждани от порядъка на 5-6 млн. евро всяка година.

Разбира се, членството в еврозоната означава и участие на страната в спасителните механизми на еврозоната, както и заплащане на такса за надзор от страна на българските банки. Що се отнася до вноската на България в Европейския механизъм за стабилност, по наши изчисления тя би била около 1% или 2% от БВП в зависимост от степента на икономическо развитие на страната към момента на влизане в еврозоната.

Bloomberg: България няма да влезе в банковия съюз на ЕС преди да приеме еврото

Bloomberg: България няма да влезе в банковия съюз на ЕС преди да приеме еврото

Според коментар финансовото министерство пред изданието София няма такива планове

Тази сума е напълно поносима цена за "застраховката", която ЕМС дава на всяка страна членка и е сходна с излишъците по бюджета на страната последните 2 години, т.е. би била лесно платима от бюджетна гледна точка.

Освен вноската в капитала на ЕМС, от България ще се очаква да поеме гаранция за допълнителна вноска от порядъка на 15% от БВП, но тази гаранция ще се задейства само при нова тежка фискална или банкова криза в еврозоната.

Влизането в еврозоната ще наложи плащането на надзорни такси от банките към ЕЦБ, които обаче за повечето български банки биха били символични - от порядъка на няколко хиляди евро на година. Но това е много вероятно да се случи и без влизане в еврозоната, тъй като тази практика за финансиране на надзорни и регулаторни органи чрез такси се разпространява и извън еврозоната.

Като цяло, позитивите надделяват значително и страната би пропуснала много, ако не кандидатства или се забави.

Страшно ли е еврото за България?

Страшно ли е еврото за България?

Един по-различен поглед по темата

Междувременно еврозоната непрекъснато се променя, като този процес се ускори след кризата. И в момента има редица предложения за промени - например, за създаване на отделен бюджет на еврозоната, както и на отделен парламент на еврозоната. Тези предложения, ако бъдат реализирани, директно ще изключат страните извън еврозоната както от вземането на решения, така и от достъп до средства. Макар и радикални и трудно приложими, споменатите идеи показват насоката на мислене в еврозоната и приоритизирането на самата еврозона за сметка на ЕС.

Дори по-ограниченото предложение, за създаване на отделно перо за еврозоната в общия европейски бюджет, също ще е за сметка на структурните и кохезионните фондове и целта е средствата да се използват за страните от еврозоната. Т.нар. Еврогрупа - финансовите министри на страните от еврозоната и нейният председател - става все по-влиятелна и много решения се вземат там, без участие на останалите финансови министри от ЕС.

На практика еврозоната се интегрира по-бързо от останалата част на ЕС и се създава реален риск от Европа на две скорости, като на втора скорост ще бъдат тези, които останат извън еврозоната.

Този разлом се подклажда и от излизането на Великобритания, което променя съотношението на силите между страните във и извън еврозоната. Все по-вероятно е важните решения да се вземат от страните в еврозоната, а страните извън еврозоната няма да имат сериозно влияние.

Пълният доклад вижте тук.

Икономист: България не е готова за еврото, но и Еврозоната не е готова за България

Икономист: България не е готова за еврото, но и Еврозоната не е готова за България

Влизането на страната ни във валутния съюз ще отнеме години