Стандартът на живот в Румъния може да се изравни с този във Франция до края на десетилетието. Такава прогноза правят от най-голямата банка в северната ни съседка. Според нея до 2030 година брутният вътрешен продукт (БВП), изчислен по паритета на покупателната способност (ППС) в страната ще достигне средното за Европейския съюз (ЕС).

"Румънският БВП на глава от населението по ППС ще нарасне от 72 пункта към 2020 година до 90-100 пункта от средното за ЕС до 2030 година", посочва главният икономист на финансовата институция Андрей Радулеску, цитиран от Romania Insider.

Като основа за тази прогноза експертът посочва балансираната структура на икономиката на Румъния плюс очаквания сериозен принос за производството към динамиката на БВП, финансирането по новата многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 година, както и геостратегическото положение на страната.

В допълнение Радулеску посочва още очакванията за силен ръст на инвестициите в страната и очакваното влизане в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в следващите години.

Според изчисленията на Евростат за 2020 година Румъния е на равнище от 72 пункта от 100 пункта като среден разбер на БВП, изчислен по ППС. Паритетът на покупателната способност отразява колко парични единици струва дадено количество стока в дадена държава в сравнение с друга.

Изчисленията по този метод показват, че към момента най-близо до средното равнище за ЕС е Франция със 103 пункта. Малко под 100 пункта е показателят в Чехия и Италия. За сравнение размерът на БВП в България, изчислен по ППС, възлиза на 55 пункта от средното за ЕС към края на миналата година.

По думите на Андрей Радолеску Румъния ще бъде изправена и пред рискове и затруднения по пътя към изпълнението на тази цел.

"Сред предизвикателствата ще бъдат преминаването към по-зелена и дигитална икономика, демографските проблеми и справянето с големия дефицит", посочва експертът.