Производителите на въглищна енергия може да претърпят огромни финансови загуби, тъй като новите възобновяеми източници вече са по-евтини от новите въглищни централи, се казва в доклад. Промяната се дължи главно на по-евтината вятърна и слънчева енергия, каза Carbon Tracker (независим финансов мозъчен тръст, който извършва задълбочен анализ на въздействието на енергийния преход). Според доклада след 10 години ще бъде по-евтино да се затворят въглищните централи, а вместо това да се изграждат вятърни и слънчеви, пише BBC.

Но според Международната агенция по енергетика въглищата ще останат най-големият световен източник на енергия за още много години, освен ако правителствата не променят радикално политиките. Според авторите на доклада, в повечето страни, включително Великобритания, вече е по-евтино да се изгради производство на енергия от възобновяеми източници, в сравнение с нови инсталации за изгаряне на въглища.

Богатите страни се отказват от въглищата

Богатите страни се отказват от въглищата

Емисиите CO2 спряха растежа си през 2019

При 60% от въглищните централи в света, разходите са по-високи, отколкото биха били от новите ВЕИ, се казва в доклада. В проучването се правят прогнози, че в рамките на 10 години, най-евтиният вариант във всички страни ще бъде да се затворят съществуващите електроцентрали, работещи на въглища и вместо това да се изграждат вятърни и слънчеви централи.

Въпросът е от решаващо значение за глобалните планове за справяне с изменението на климата. От Carbon Tracker твърдят, че за да се борим ефективно с изменението на климата, всеки ден до 2040 г.  трябва да се затваря по една централа. Докладът призовава правителствата и инвеститорите да отменят проектите за производство на въглища - или с други думи да рискуват близо 500 милиарда британски лири в пропиляна инвестиция.

Според проучването, в някои нерегулирани икономики ще се "прогонят" въглищата. Това вече започна да се случва в САЩ, където президентът Тръмп обеща да съживи въгледобивната промишленост, но установи, че инвеститорите не са склонни да го подкрепят.

Испания се приближава до живот без въглища по-бързо от очакваното

Испания се приближава до живот без въглища по-бързо от очакваното

През миналата година употребата на въглища в енергийния микс е едва 5%

Много от развиващите се страни, с тесни връзки между доставчиците на енергия и правителствата, все още позволяват въглищните централи да работят, дори ако по-високите разходи се прехвърлят на потребителите.

"Възобновяемите енергийни източници са конкурентоспособни на въглищата. Пазарът движи нисковъглеродния енергиен преход, но правителствата не слушат. Има икономически смисъл да прекратят незабавно новите проекти и постепенно да премахват съществуващите инсталации.", каза Мат Грей, от Carbon Tracker и съавтор на доклада. 

Някои нации, особено в Азия, обвързват производство на енергия с въглищата. Но Международна агенция по енергетика прогнозира, че делът на енергията от тези централи ще намалее от 38% през 2018 г. до 35% през 2024 г. - но това все още ще остави въглищата като най-големият източник на електрозахранване в световен мащаб.

Цената на въглищата могат да паднат до $50 за тон още тази година

Цената на въглищата могат да паднат до $50 за тон още тази година

Използването на изкопаемото гориво намалява

Според доклада скоростта на спада се очаква да се забави, освен ако въглищата не бъдат подложени на допълнителен натиск от по-настъпателни климатични политики или по-ниски от очакваните цени на природния газ.

Но въпреки това, няма да дойде краят на търсенето на въглища, тъй като в Азия търсенето им се увеличава. "Делът на региона в глобалното производство на електроенергия от въглища се е повишил от малко над 20% през 1990 г. до почти 80% през 2019 г., което означава, че съдбата на въглищата е все по-обвързана с решения, взети в азиатските столици", казва Кейсуке Садомори от Междунаридната Агенция по енергетика.