Емисиите на въглероден диоксид от енергийно производство по света остават на постоянно ниво през 2019 г. за първи път от три години. Причината се крие в политиката на богатите държави, които започват да се отказват от въглищата и преминават към природен газ и възобновяема енергия, пише Bloomberg.

Въпреки че световната икономика нараства, свързаните с производството на електроенергия емисии въглероден диоксид остават на ниво от 33,3 милиарда тона. Увеличението в развиващите се страни е компенсирано от спад в развитите икономики, които са отговорни за най-малко емисии от поне 1993 г., според Международната агенция по енергетика. САЩ и ЕС отчитат най-големи спадове, като Германия записва намаление до нива, невиждани от 50-те години на миналия век.

"Спирането на растежа на емисиите е основа за оптимизъм, че можем да се справим с климатичните промени през това десетилетие", казва главният изпълнителен директор Фатих Бирол. "Сега трябва да работим усилено, за да се уверим, че 2019 г. ще остане в историята като годината, в която сме достигнали пика на емисиите".

Изгарянето на изкопаеми горива като въглища, петрол и природен газ отговаря за голямата част от емисиите.

САЩ са намалили емисиите с 2,9%, благодарение на 15% спад на използването на въглища. Ниските цени на природния газ пък са отговорни за тази тенденция. Помага и мекото време, което намалява общата нужда от електричество.

ЕС отчита спад от 5%, като три четвърти от него се дължат на преминаването на газ и ВЕИ. Емисиите от Япония спадат с 4,3%.

Азия отговаря за около 80% от повишението на емисиите от развиващия се свят.

Апетитът на Полша към въглищата предизвика скандал с Чехия

Апетитът на Полша към въглищата предизвика скандал с Чехия

Но нито чешките заплахи, нито германските молби спират полската държавна компания