Забавянето на световната икономика, рисковете, свързани с евентуалното напускане на Великобритания от Европейския съюз без сделка и търговските спорове доведоха до най-бързите темпове на свиване на активността в производствения сектор на Германия от юли 2012 г. насам.

Индексът на производствената активност PMI на Markit, който представлява около една пета от икономиката, падна до 80-месечно дъно от 44,1 пункта. През февруари той бе на ниво 47,6, информира Reuters.

Това е третият пореден месец, в който индексът е под 50.0 - границата, разделяща растежа от свиването.

"Показателите и за новите поръчки и за износните продажбите сега падат със скорост, която не е била наблюдавана от световната финансова криза насам, като все повече фирми отчитат по-ниско търсене, заради Brexit, несигурност при търговията, проблеми в автомобилната индустрия и като цяло по-слебо глобално търсене", казва Фил Смит от IHS Markit.

Новите поръчки отбелязват най-голям спад от април 2009 г. насам.

Влошиха силно прогнозата за икономиката на Германия през 2019 година

Влошиха силно прогнозата за икономиката на Германия през 2019 година

Институтът Ifo предвижда ръст на БВП от едва 0,6 на сто

Отслабването на износа доведе до забавяне на най-голямата икономика в Европа, която отбеляза най-ниския си темп на растеж през последните пет години миналата година.

Икономиката разчита на потребление за растеж. Силният пазар на труда, растящите заплати и ниските лихвени проценти подкрепят цикъла, основан на потреблението.

"Производствената продукция спадна значително и най-бързо от 2012 г. насам, като секторът на потребителските стоки се присъедини към свиването при междинните и капиталовите стоки", казва Смит.

Той добавя: "Устойчивият ръст на заетостта преди март бе единственият оставащ проблясък в сектора, но последното проучване показа спад на работните места за първи път от три години, според данни от докладите на редица фирми, които показват, че някои временни договори не са били подновени.