Промени в мярката "60/40", удължаване на сроковете за плащане на данъци и осигуровки, освобождаване на плащането на осигурителни вноски на работниците на микрокпредприятия и въвеждане на нов вид платен отпуск са част от предложенията на Българската търговско-промишлена палата (БТТП) за мерки в подкрепа на компаниите у нас в резултат на пандемията.

"Отпадане на задължението за доплащане от 40% от работодателите, когато реално работникът или служителят не полага труд; таван на покритие на заплатата (напр. до средната заплата за страната); да отпадне автоматичното изключване на няколко сектора от обхвата на компенсациите, защото и сред тях попадат стопански субекти, които търпят загуби, заради извънредното положение", това са предложенията за промени по мярката "60/40", като от БТТП допълват, че би могло да бъде разглеждана и възможността за по-голям процент подкрепа от страна на държавата по примера на държави, като Великобритания, Швейцария и Словения, където тя е на равнище от 80 на сто.

Друга предлагана мярка е въвеждането на законодателни изменения, с които да се удължат сроковете за деклариране и за плащане на данъци и осигуровки. "По това предложение има извършени действия и БТПП подкрепи последните изменения, с които се удължиха сроковете за годишното счетоводно приключване на фирмите, както и за подаване на годишни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, които се изместиха до края на юни 2020 година", се посочва в документа.

Според палатата микропредприятията, които имат спад на продажбите с 20%, да бъдат освободени от плащането на социално-осигурителни вноски за техните служители в рамките на 3 месеца. Също така тази мярка за важи за дамоосигуряващите се лица, които имат поне 20% по-ниски доходи през 2020 година спрямо същия месец от 2019 година.

От БТТП настояват за връщане на изплащане на първите три дни болнични в НОИ. Като мотив за това предложение се посочва, че заради неработещите детски градини и училища много родители ползват болничен, за да гледат децата си. Заедно с това завръщащите се от чужбина стоят под карантина 14 дни или повече.

Като част от мерките се предлага и въвеждане на нов вид платен отпуск - карантинен. Той може да се заплаща от НОИ на база на нормираната за страната линия на бедност.