На фона на търговската война, инфлаацията, автоматизацията и изкуствения интелект, един от най-сериозните проблеми за глобалната икономика може да се окаже демографски.

Ново изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, публикувано от International Business Times, сочи, че Корея, Япония, Германия и Италия ще си сблъскат с осезаемо намаляване на населението в трудоспособна възраст до 2050 година.

В доклада се проследява изменението на броя население на всяка една от страните в организацията, което е на възраст от 20 до 64 години от 2000 година насам. По този начин на база събраните данни анализаторите правят прогноза за 2050 година.

Така става ясно, че до 2050 година населението в Корея и Италия в трудоспособна възраст ще бъде 80% от това, което е било през първата година на изследването. За Япония очакванията са още по-негативни. Работната сила там ще е само 60% от измерената през 2000 година.

Общо за ОИСР, в която членуват 34 страни, населението в трудоспособна възраст ще стигне 111% до 2050 година от първоначалното си състояние. Този растеж ще се дължи на стабилизиране на ражданията и нарастване на популацията.

От изследването става ясно, че проблемът с работната сила в Япония е от близо три десетилетия. В Корея ситуацията е започнала да се задълбочава отскоро, но се очаква това да спре през тази година.

За страните, в които трудоспособното население намалява, последиците ще бъдат сериозни. След като домакинствата се свиват и приходите за държавния бюджет стават по-малко. Натиск ще има и върху пазара за недвижими имоти.

Друго изследване показа, че ще намалява и броят на домакинствата с повече деца в периода 2000-2030 година.

Изгледите са тази демографска ситуация да продължи да се влошава. Много от развитите страни ще имат демографски дисбаланс, като броят на застаряващото население ще е повече от този на младото.