Румъния ще инвестира 1.1 млрд. евро в пристанището в Констанца до 2030 г. Средствата са планирани в програмата на правителството, както и в новата генерална транспортна стратегия на държавата, заяви министърът на транспорта Разван Чуч, цитиран от румънските медии.

Пристанището в Констанца е най-голямото в Румъния и 18-ото най-голямо в Европа. To е от стратегическо значение както за страната, така и за ЕС, тъй като е част от два паневропейски транспортни коридора.

Парите ще бъдат инвестирани в нови складови помещения и нови съоръжения за обработка на контейнери. С тяхна помощ по-лесно ще бъдат обработвани стоките, пътуващи от Изток на Запад и суровините, изпращани в обратната посока.

Предвидено е и разширяване и модернизиране на комуналните услуги в пристанището, развитие и модернизация на кейовете, изграждане на специални дълбоки докове, както и разработване на специализирани терминали, включително такъв за втечнен природен газ.

Ще бъде подобрена и модернизирана цялата пристанищна инфраструктура, в това число пътищата, железопътните и речните връзки, така че да се увеличи и ускори товарният трафик и портът да се превърне в модерен многофункционален транспортен хъб.

Финансирането вече е осигурено и местната администрация може да стартира процедурите по обществени поръчки.

Паралелно с този процес, Румъния също трябва да привлече нови потоци от стоки, като използва по-добре европейския коридор Дунав - Майн - Рейн. "Това включва и данъчни облекчения и по-малко бюрокрация, което в крайна сметка води до увеличаване на печалбата както за превозвачите, така и за операторите", каза министърът.