Добра новина за българския бизнес климат отчитат от Националния статистически институт (НСИ). За първи път от началото на пандемията, през май 2021-ва година бизнес климатът у нас се подобрява значително като вече приближава нивата от преди началото на кризата, породена от Covid-19. Причина за това е засилването на по-позитивните нагласи във всички ключови за икономиката сектори като стротелство, промишленост и търговия на дребно.

Снимка 532657

Източник: НСИ

Общият показател на бизнес климата в България през май нараства с цели 12,4 пункта спрямо месец април 2021 г.

Така показателят на стопанската конюнктура продължава да се възстановява от рекордните отчетени дъна през март и април 2020 г. - по време на първия локдаун. Тогава индексът на бизнес климата се срина драматично с близо 50 пункта.

Снимка 532658

Източник: НСИ

Днес производствена активност се подобрява, като очакванията са през следващите 3 месеца са тя да се увеличи още

Основен фактор, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължава да бъдат свързан с несигурната икономическа среда, следван от недостатъчното търсене от страната и чужбина. По отношение на продажните цени промишлените мениджъри не очакват повишение през следващите три месеца.

Снимка 532659

Източник: НСИ

През май 2021 г. показателят "бизнес климат в строителството" нараства с 13,6 пункта след понижение с 1,3 пункта през април. Анкетата на НСИ регистрира и увеличение на получените нови строителни поръчки през последния месец. Тук основната пречка за развитието на дейността в отрасъла е все още несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени мнозинството строителни предприемачи очакват те да запазят равнището си през следващите 3 месеца

Снимка 532660

През май 2021 г. съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" нараства с 15,6 пункта след стабилизация през предходния месец

И тук повишението се дължи на позитивните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на техните предприятия. Подобряват се и прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчици през следващите три месеца. Според търговците на дребно основните пречки за развитието на дейността в сектора са свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

Снимка 532661

Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" през май нараства с 10 пункта след повишение с 2,3 пункта през април

Анкетата на НСИ регистрира и подобрение на мненията на ръководителите относно настоящото и очакваното търсене на услуги през следващите 3 месеца. И в този сектор несигурната икономическа среда е най-сериозният проблем, затрудняващ бизнеса, следван от конкуренцията в бранша.