Населението на САЩ е по-малко от 5% от световното. В Щатите обаче се намират една четвърт от затворниците на света. САЩ са световен лидер в производството на затворници, според черния хумор на International Herald Tribune. В Щатите биха те вкарали в затвора за неща, за които в други страни рядко се издава присъда - за лоши чекове или употреба на наркотици, например. Освен това престоят зад решетките в САЩ е много по-продължителен по сравнение с другите държави.

Криминолози и специалисти по право твърдят, че са удивени и ужасени от броя и продължителността на присъдите, които се издават в Америка. Зад решетките в САЩ в момента има 2,3 млн. души, повече от всяка друга страна по света. Данните са добити от Международния център за изследване на затворите в лондонския King's College.

Населението на Китай е четири пъти по-голямо от това на САЩ, но Китай са едва на второ място по брой затворници, при това преднината на САЩ е значителна: 1.6 млн. затворници в Китай. Все пак трябва да се отбележи, че в статистиката за Китай се изключват стотиците хиляди хора под административен арест, повечето въвлечени в извънсъдебната система за превъзпитаване чрез труд. Това често са политически активисти, които не са извършили престъпления.

В списъка от 218 държави последно място по брой затворници заема Сан Марино с население 30,000 души и един единствен затворник.

Изчислено по брой затворници на човек от населението, САЩ разбира се отново са на първо място с 751 затворници на 1000 души. Ако се брои само пълнолетното население, един на всеки 100 възрастни американци е в затвора.

От индустриализираните държави единствено Русия с 627 затворника на 100,000 души се доближава до показателите на САЩ. Показателят във Великобритания е 151, за Германия 88, за Япония 63. Средното значение за всички страни по света е 125, близо шест пъти под американското постижение.

Според изследването, в България затворниците са 159 на 100,000, като общият им брой достига 12 218. Околните балкански държави имат по-нисък показател на затворници, както може да се види от интерактивната карта. Да предположим ли тогава, че правосъдната ни система работи отлично?

Според авторите на IHT, няма съмнение, че по-големия брой затворници е способ за намаляване на престъпността, въпросът е колко ефективен способ.

Причините за американския феномен

Според криминолозите, следните причини определят огромния показател на затворниците в САЩ: по-високи нива на насилие, по-строги криминални закони, наследство от расовата омраза, специалният акцент върху борбата срещу наркотиците, американският темперамент, липса на мрежа за социална сигурност. Дори демокрацията играе своята роля, тъй като съдиите, много от които са избирани на тази длъжност (друга аномалия на САЩ) дават дан на популистките претенции за по-строго правосъдие.

Каквато и да е причината, разликата между американското правосъдие и останалия свят е огромна и се задълбочава. Европейците, изследвали системата на американските затвори, са си тръгнали от САЩ поразени.

В книгата си „Демокрацията в Америка" Алексис де Тосквил, проучвал американските закони през 1831 г., е писал: „В нито една страна криминалното правосъдие не се прилага с такава мекота, както в Съединените Щати".

Специалистът по сравнително право от Йейл Джеймс Уитман твърди: „Тя не е никакъв модел за останалия свят - на съвременна Америка се гледа с ужас. Определено няма европейски правителства, които изпращат при нас делегации, за да се учат как да управляват затворите си". Присъдите за лишаване от свобода са несравнимо по-строги от всички останали страни, с които САЩ обикновено се сравняват.

Според Вивиан Стърн от центъра за изследване на затворите в Лондон, с показателя си на „затваряне" САЩ са се превърнали в свирепа държава, която е решила да не следва нормалния западен подход. Всъщност до 1975 г. броят на затворниците на 100,000 души в САЩ е бил под средния за света - 110 души. Едновременно с това достъпът до лично оръжие в САЩ остава далеч по-лесен отколкото в останалия свят, което налива масло във високата престъпност.

Специалистите обясняват още, че случаите на насилие в Лондон и Ню Йорк не се различават особено. Обаче показателят на убийствата, особено с огнестрелно оръжие, във втория град е далеч по-висок. Показателят на убийства в САЩ е четири пъти по-висок от Западна Европа.

Само че това е само едната страна на обяснението. Престъпленията без насилие в САЩ са сравнително малко на брой. Кражбите и грабежите в САЩ са по-малко, отколкото в Англия, Австралия или Канада. Хората, които извършват престъпление без насилие в останалия свят, получават присъда затвор много по-рядко, отколкото в САЩ, а и по-кратка. САЩ е единствената развита държава в света, където вкарват в затвора и за сравнително по-незначително престъпление, например издаване на невалиден чек. 

Войната срещу наркотиците в САЩ се води с невежествен фанатизъм - твърдят британски учени. В момента половин милион души са в американските закони заради наркотици. Прокурорите в САЩ обаче считат борбата с наркотиците за свой приоритет, защото според тях тя води до още повече престъпления, и забраняват предсрочното освобождение от федерални затвори за кокаин например.

Който и да е правият в случая, продължителността на присъдите в Америка няма аналог. Крадците в САЩ прекарват средно 16 месеца в затвора, за сравнение в Канада 5 месеца.

Някои казват, че расовата принадлежност няма връзка с проблема, но е истина, че чернокожите имат далеч по-големи изгледи да станат затворници, отколкото другите етнически групи. Всъщност в страните, където се говори английски, това е по-скоро практика.

Според някои изследователи на проблема, страните с англосаксонска култура се характеризират с по-голям брой на затворниците. Може да се прокара паралел с по-капиталистическите им икономики и политизирана култура, които са по-малко социалдемократични спрямо другите европейски държави. Отчита се и влиянието на калвинизма. Контрастът с англосаксонския модел са франкофонските държави, където политиката по наказания е сравнително мека.

По щати, в броя на „затварянията" води Луизиана с 1,138 затворника на 100,000 души, както и Тексас с 1,000.

Както може да се очаква, доброто в американския модел е намаляването броя на престъпленията и сега шансът да живееш в Америка и да станеш жертва на насилие е намалял. Близки на системата коментатори в САЩ твърдят: „Истината е, че вкарването в затвора работи. Вкарването на престъпници в затвора за по-дълги периоди намалява нивото на престъпност. Засега ползите да правим така надвишават разходите".

Само че Канада предлага друг обяснителен модел. Престъпността в Канада се покачва и спада в близък паралел с тази в САЩ през последните 40 години, но показателят за вкарване в затвора в Канада остава стабилен.

И накрая - за поразително високият брой затворници в САЩ е виновна и демокрацията, само че наопаки. Повечето съдии и прокурори в САЩ са избирани и следователно са по-чувствителни към обществената нагласа. Така за да се харесат на гласоподавателите, те издават по-строги присъди.

За фотографията