Години наред България е сред най-големите износители на вино в света, но вече близо 2 десетилетия губи позиции. Това е основният извод от секторен анализ на Българската стопанска камара (БСК).

От 1961 г. страната е сред първите 15 държави-износители по този показател, като през 1975 г. заема дори четвърто място в световната класация. За съжаление тенденцията рязко се обръща през последните близо 20 г. и след 2007 г. страната ни ежегодно губи позициите си на този престижен пазар. Фактът, че българския износ на вино намалява е подкрепен от митническата тарифна позиция 2204 Вина от прясно грозде, по данни на световните външнотърговски данни.

За периода между 2003 г. и 2022 г. страните от ЕС увеличават с 50% количеството на изнесеното вино. Ръстът на Словакия е повече от 3 пъти, а този на Унгария почти 2 пъти. Северна Македония вече изнася близо 4 пъти повече вино от България.

Продажбите на бяло вино и розе в България изпреварват тези на червеното

Продажбите на бяло вино и розе в България изпреварват тези на червеното

Свежите и леки вина, с по-светли и натурални цветове стават по-предпочитани

Оказва се, че вдинствено България има седем пъти по-малко количество за 2022 г. за този двадесет годишен период. Българският дял от количеството износ на целия ЕС27 от 2.3 % през 2005 г. спада на 0.2 % през 2022 година. В стойностно изражение, българският износ на вино намалява от 86.5 млн. евро през 2007 г. до 16.8 млн. евро през 2022 г.

За период 2007-2022 г., износът на ЕС 27 нараства от 14,9 млрд.EUR до 27,8 млрд.EUR или почти двойно.

"Този сравнителен анализ на данните за българския износ на вино с тези на балканските страни и целия ЕС показва, че основната причина за устойчивия български срив през последните 20 години е в самите нас, а не в световната конюнктура. Вероятно и размера на агро-субсидиите, заради които стачкуват в момента земеделците в България, не са най-важните причини за това състояние на българското производство и износ на вино, защото дори страни извън ЕС, като Северна Македония и Сърбия, не само запазват своите пазарни позиции, но и непрекъснато ги разширяват. България очевидно се нуждае от незабавни и радикални политически, икономически и секторни промени", пише в коментар Борислав Георгиев, експерт по външна търговия в БСК.

Purcari, притежаващ българската винарна  Angel's Estate, отправя поглед към Близкия Изток и Африка

Водещ европейски производител на вино, притежаващ българска винарна, отправя поглед към по-далечни пазари

Пазарната капитализация на компанията възлиза на около €120 милиона