Цените на храните в света се понижават с 3,3% (5,8 пункта) спрямо ноември до ниво на индекса 169,8 пункта, обявиха от Организацията за земеделие и прехрана (FAO), агенция към ООН.

Индексът, изчисляван от FAO, отразява месечните промени в цените на основните зърнени и маслодайни култури, млечни и месни продукти, както и на захарта,

Понижението се дължи на доста рязкото поевтиняване на млечните продукти, растителните мазнини и захарта, докато при зърнените култури и месните продукти спадът е незначителен, отбелязват експертите на агенцията.

Подиндексът на цените на млечните продукти се понижи за трети пореден месец през декември, този път с 9,7% спрямо ноември, благодарение на значителното предлагане на международните пазари и вяло търсене, като тенденцията се проявява и при 4-ите вида стоки, включени в изчисляването му.

Неяснотата, кога натрупаните интервенционни запаси от обезмаслено сухо мляко в Европейския съюз могат да се изсипят на пазара, натиска котировките на продукта на борсите, посочва sinor.bg.

Захарта през декември е поевтиняла с 4,1% спрямо предходния месец под влияние на сезонни фактори, слабото търсене и очакваното обилно предлагане през 2018 г.

Подиндексът за цените на зърнените култури се е понижил до 152,7 пункта през декември спрямо ноември заради изключително големите световни запаси от пшеница и свиването на търгуваните количества.

При растителните мазнини спадът е с 5,6% на месечна база до минималните за последните 5 месеца 162,6 пункта, което се дължи на поевтиняването на палмовото, рапичното и соевото масло. Основната заслуга е на палмовото масло, след като запасите в Малайзия и Индонезия достигнаха двугодишен връх на фона на големите произведени количества и слабото търсене н международните пазари.

При месните продукти, където стойността на подиндекса не е окончателна заради използването на прогнозни данни при изчислението заради неполучена официална информация, показателят се е понижил незначително спрямо преразгледаната му стойност за ноември. Най-силен спад е регистриран при говеждото заради нарасналото предлагане както на вътрешните, така и на международните пазари, докато при свинското, птичето и овчето месо пониженията са минимални.

През 2017 г. като цяло средната стойност от 174,6 пункта на индекса на храните в света надхвърля с 8,2% тази за 2016 г. и е най-високата за последните 3 години.

През годината млечните и месните продукти са поскъпнали значително, при зърнените и маслодайните култури ръстът на цените се определя като умерен и единствено при захарта е отчетен рязък срив на котировките на международните пазари.

През миналата година като цяло зърнените култури са поскъпнали с 3,2% спрямо 2016 г. до 151,6 пункта, растителните мазнини - с 3% до 169 пункта. При месните продукти повишението на цените на годишна база е с 9% до 170 пункта благодарение главно на поскъпването на овчето месо.

Цените на млечните продукти обаче са отскочили с 31,5% до 202,2 пункта, като най-стремително е поскъпването на маслото, пълномасленото сухо мляко и сирената.

Спадът на цените на захарта през 2017 г. е достигнал 11,2% спрямо 2016 г., като подиндексът се е понижил до 227,3 пункта. Поевтиняването на продукта се дължи до голяма степен на рекордната реколта в Бразилия, която е най-големият производител в света, както и на значителния ръст на производството в Индия и Тайланд.