Слънчевата енергия може да бъде най-големият енергиен източник в Европа по отношение на инсталирания капацитет до 2025 г., ако Европейският съюз (ЕС) остане фокусиран в постигане на своите цели за нулеви емисии, заяви ръководителят на Международната енергийна агенция (IEA) на срещата на върха на Solar Power в Европа.

"Цифрите показват, че ако Европа се стреми и е в състояние да следва цел за нулеви, в рамките на пет години слънчевата енергия ще бъде с енергиен капацитет номер едно в Европа", заяви още изпълнителният директор на IEA Фатих Бирол.

Според SolarPower Europe, миналата година беше най-силната по отношение на растежа капацитета за соларна енергия в ЕС от 2010 г. насам, с 16,7 GW инсталации, добавени в региона - 104% в сравнение с 8,2 GW капацитет, който ЕС добави през в 2018 г. Испания беше най-големият европейски пазар на слънчева енергия през 2019 г. по отношение на добавените мощности с 4,7 GW, следвана от Германия с 4 GW, Холандия, Франция с и Полша.

След като пандемията удари и енергийните пазари тази година, SolarPower Europe и други отраслови организации, представляващи възобновяемата енергия, призовават възобновяемата енергия да стане стълб на икономическото възстановяване в Европа, особено в контекста на целите на ЕС да стане въглероден неутрален до 2050 г.

Съвсем наскоро Европейската комисия изложи планове за увеличаване на целта на ЕС за възобновяема енергия до 2030 г. от 32% на на 38-40%.

"Соларната енергия е стратегическа технология, която не само допринася за целите на европейското зелено споразумение, но създава работни места и възможности за развитие в цяла Европа ", каза Валбурга Хеметсбергер, изпълнителен директор на SolarPower Europe, коментирайки планираните нови цели и усъвършенствани слънчеви технологии.