Приходите от нощувки на хотели и други места за настаняване през февруари 2021 г. се сриват с 42% на годишна база. Регистриран е и срив на приходите от чужди граждани с 69%, а приходите от български граждани намаляват с 13.6%. Това показват данни на НСИ.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари е с 40,4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като не за първи път най-голям спад (с 47.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През февруари 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 77% от общия брой нощувки на чужди граждани и 42,1% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15% от нощувките на чужди граждани и 29,6% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7,8 и 28,3%.

Регистриран е срив при чуждите граждани. Намаление е отчетено и при пренощувалите българи. Българските граждани са реализирали средно по 2 нощувки. Чуждите граждани по 3 нощувки, като 78.2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Хотелите и ресторантите в тях у нас са отворени, като заведеният към хотели се допускат само гостите.