Началното жилищно строителство в САЩ през юни бележи най-големия си ръст за последните две години.

Като причина се изтъква законодателна промяна в Ню Йорк, която е довела до засилено строителство на еднофамилни къщи, показват статистическите данни на Министерството на търговията, съобщи Bloomberg.

Броят на жилищните сгради, по които е започнало строителство през юни се увеличава с 9.1% до 1.066 милиона.

Предварителните прогнози бяха за спад със 100 000, спрямо 977 хил. започнати строежа през май.

Ако в статистиката обаче не бъде включен североизточният регион, където е отчетен най-големият ръст, то новото строителство пада с 4%.

Сериозно увеличение има и при издадените разрешителни за строеж, които нарастват през юни с 11.6% спрямо предходния месец до 1.091 млн. броя.

Но и тук премахването на района на Ню Йорк променя нещата и месечния ръст на индикатора, става едва 0.7%.

Строежите на еднофамилни жилища са намалели с 5.3% до 647 000, което е най-големия спад от януари 1991 година.

Строежите на многофамилни жилища като блоковете, са нараснали с 43%, като са достигнали 419 000 през юни, начело със Североизточния регион.

Днес в САЩ бяха публикувани и ежеседмичните данни за броя подадени молби за обезщетения при безработица. За седмицата до 12 юли са регистрирани 366 хил. молби, което е с 18 хил. повече от отчетените за предходния период 348 хил.

Но е по-малко от очакванията, молбите за обезщетение при първоначална безработица, да нараснат до 380 хил.