Перспективите за производство на пшеница в света през последните седмици се влошиха, което логично рефлектира със значимо повишение на цената на международните и представителните регионални пазари. Най-актуална към днешна дата е прогнозата на Международния съвет по зърното (International Grains Council - IGC), пише sinor.bg.

В доклада за състоянието на световния зърнен баланс, оповестен на 26 юли, Съветът сведе оценката си за размера на глобалната житна реколта през 2018/19 г. до 721 млн. т, което е с 16 млн. т по-малко в сравнение с предишния доклад и с 37 млн. т под резултата от предходния сезон 2017/18 година.

Основни причини за корекцията са рязкото намаляване на прогнозната реколта за Русия и ЕС.

В новата редакция на баланса руска реколта се оценява само на 66 млн. т (предишна прогноза 70,9 млн. т), а производството на пшеница в ЕС - на 139,9 млн. тона (предишна прогноза 147,3 млн. т). През предходния сезона бяха ожънати съответно в Русия - 84,9 млн. т и в ЕС - 151,2 млн. тона.

Междувременно и прогнозните данни за Украйна, Австралия и Китай също са влошени. Украинската реколта от пшеница се очаква да възлезе на 25,5 млн. т в сравнение с 26,2 млн. т, очаквани само преди един месец и 27 млн. т, произведени 2017/18 година.

Добиви от пшеница в основните страни производителки (в млн. т)

 

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Оценка

2018/19

Прогноза

           

02.07.18

26.07.18

Общо Света

717,4

730,2

735,8

752,4

758,1

736,8

721,0

САЩ

58,1

55,1

56,1

62,8

47,4

48,2

51,1

Австралия

26,9

23,1

22,3

31,8

21,2

23,5

22,5

Аржентина

9,2

13,9

11,3

18,4

18,5

19,0

19,0

Канада

37,5

29,4

27,6

32,1

30,0

31,2

31,8

ЕС общо

143,2

156,1

159,6

144,2

151,2

147,3

139,9

ЕС мека п-ца

135,0

148,5

151,1

134,4

141,8

138,4

131,2

Русия

52,1

59,1

61,0

72,5

84,9

70,9

66,0

Украйна

22,3

24,7

27,3

26,8

27,0

26,2

25,5

Казахстан

13,9

13,0

13,7

15,0

14,8

13,7

13,7

Китай

121,9

126,2

130,2

128,9

129,8

126,7

122,5

Индия

93,5

95,9

86,5

86,0

98,5

95,5

95,5