Световните цените на храните са се понижили през август, прекъсвайки тримесечна тенденция на ръст. Основна причина за това са най-вече благоприятните перспективи пред реколтите от зърнени култури и завишаването на прогнозите за нивото на запасите, обявиха от Организацията за земеделие и прехрана (FAO) към ООН.

Индексът на цените на храните, изчисляван от FAO и отразяващ промяната на ценовите нива на избрани зърнени и маслодайни култури, млечни и месни продукти, както и на захарта, се е понижил с 1,3% през август спрямо юли до 176,6 пункта. Но въпреки това, показателят остава с 6% над нивото си от август 2016 година.

С основна заслуга за по-ниската стойност на индекса е спадът с 5,4% спрямо юли на подиндекса за зърнените храни, отразяващ поевтиняването на пшеницата. Това в голяма степен е заради подобрението на прогнозите за реколтата в Черноморския регион, отбелязва sinor.bg.

По-слаби стойности демонстрират и подиндексите за цените на месните продукти (с 1,2%) и на захарта (с 1,7%) заради благоприятните перспективи във водещи страни производителки като Бразилия, Тайланд и Индия. В това отношение роля играе и отслабването на търсенето в международен мащаб след въвеждането на по-високи вносни мита от Индия и Китай.

За сметка на това подиндексът за цените на маслодайните култури се е повишил с 2,5% заради поскъпването на палмовото, соевото, рапичното и слънчогледовото масло.

А показателят за млечните продукти е нараснал с 1,4% спрямо юли благодарение на увеличеното търсене на масло в Европа и Северна Америка.