Компаниите от петте сектора в България, които отчитат най-големи обороти, развиват дейност в областта на търговията на дребно, земеделието, строителството, енергетиката и производството на метали.

Продажбите на продукти и услуги във всеки един от тези сектори надхвърлят 15 милиарда лева, става ясно от анализа "Възможности за развитие и управление на бизнеса: Кои са печелившите и губещите сектори" на "Кофас България", представен на годишната конференция по управление на риска на фирмата.

Данните в него сочат, че най-голям оборот в размер на 37,1 милиарда лева през 2015 година са направили дружествата в областта на търговията на дребно.

Това означава, че показателят се е равнявал на 2,3 пъти от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната за същата година, който е 86,4 милиарда лева според изчисленията на НСИ.

На второ място се нарежда земеделието, където общо 17 166 компании са регистрирани, като развиващи селскостопанска дейност. Техният продажби за същия период е близо два пъти по-малък от този в търговията на дребно - 19,5 милиарда лева.

Кои са заплахите пред трите най-силни сектора в българската икономика?

Кои са заплахите пред трите най-силни сектора в българската икономика?

Говори експертът

Данните на "Кофас България" сочат, че оборотът на всички 33 004 фирми в строителството е със само 5 милиона по-малък, като топ 10 на най-големите компании в сектора са направили 2,75 милиарда лева през 2015 година.

В топ 5 на секторите с най-сериозни продажби влиза и енергетиката, където през разглеждания период показателят е нараснал с 4% до 17,1 милиард лева. След него с резултат от 15,1 милиарда лева се нарежда производството на метали, където регистрираните фирми са 6622.

Компаниите в строителството у нас са сред най-многобройните, като оценката на "Кофас" показва, че цели 9067 са с висока степен на риск от неплатежоспособност. Висок остава той и в земеделието, където застрашени са 2784 дружества.