Общините да могат да получават обратно платения корпоративен данък от фирми, които местната администрация е привлякла да инвестира. Това е една от идеите, по които се работи за насърчаване на инвестициите, заяви пред журналисти министърът на икономиката енергетиката и туризма Трайчо Трайков след приключилата кръгла маса на тема предстоящите промени в Закона за насърчаване на инвестициите, който предстои да бъде разглеждан в пленарна зала през месец юни.

Макар тази точка да не е залегнала в закона тя може да бъде  предложена от правителството и приета от Народното събрание с цел да стимилира общинските власти в намирането на капитали.

По думите на Трайков целта е да се повиши добавената стойност на икономиката ни, което означавало по-виски печалби за фирмите и по-високи заплати за работниците.

На проведената среща, освен министър Трайков, участие взеха изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Борислав Стефанов, представители на БСК, БТПП, Българо-германската и Българо-американската търговски камари, както и независими експерти и ръководители на големи фирми.

Основните промени, които се предвиждат в текста на Закона за насърчаване на инвестициите, насърчават безвъзмездната финансова помощ за работодатели, инвестиращи у нас за покриване на разходите за осигуровки на служителите за определен период от време (до 3 години). Идеята е тази мярка да се прилага като алтернатива на някоя от действащите в момента финансови мерки за клас А инвеститорите. Припомняме, че насърчителни мерки като осигуряване на пътна инфраструктура до сградите, в които инвеститорът извършва дейността си, както и по-облекчени административни процедури и др. има в действащия в момента закон.

Относно получаването на сертификат за клас А на инвестицията се добавя и критерият брой на новооткритите работни места. Досега беше от решаващо значение обемът на вложените средства в дълготрайни материални активи, уточни Борислав Стефанов.

Изпълнителният директор на БАИ посочи още, че през миналата година страната ни е била заобиколена от инвестиции на обща стойност около 440 млн. лв. Става въпрос за гигантите в производството на банкомати NCR, както и производителят на гуми Nokian Tires.

Макар страната ни да е била сред малкото останали кандидатки да привлекат проектите едната компания е избрала Сърбия, а другата в момента се двоуми между Турция и Сърбия.

На срещата беше изтъкнато, че са необходими усилия за подобряване на цялостната бизнес среда. Според допитване, проведено от Българо-германската търговска камара, най-сериозни проблеми за бизнеса са корупцията, инфраструктурата и недостатъчно квалифицираната работна ръка.

Цветан Симеонов, председателят на Българската търговско-промишлена плата, посочи, че общуването на бизнеса с държавната администрация трябва да се подобри и изтъкна необходимостта от по-скоростно въвеждане на електронни услуги от страна на правителството.

Икономистът Георги Ангелов посочи, че идеята да се дават преференции на една група инвеститори и да се загърбват останалите няма да доведе до нищо добро. Според подобен подход ще увеличи нелоялните търговски практики, защото компаниите, инвестиращи в нови проекти, ще имат по-голямо конкурентно предимство да назначават нови работници поради опрощаването на осигуровките.

Трайков взе думата и посочи, че в момента „остро седи въпросът, че ние сме бедни".  Министърът каза още, че и той доскоро е споделял либертарианските икономически виждания (прокламиращи равни и права за всички, които правят бизнес), но сега е време да представим страната си по най-добър начин и да излезем с нещо, с което да сме конкурентоспособни на международния пазар на инвестиции и да станем нещо повече от „бедни либертариянци"