На фона на санкциите, които налага Западна Европа на Руската федерация след нахлуването й в Украйна на 24 февруари 2022 г. вносът за България на руски стоки процъфтява. 

Три танкера с руски петрол са пристигнали в България след 5 декември 2022 г., когато започна да се прилага забраната за закупуване, внос и трансфер на суров нефт с произход от Русия или изнасян от Русия, предаде репортер на БГНЕС. 

Припомняме, че в отговор на военното нападение от страна на руския президент Владимир Путин срещу Украйна ЕС въведе всеобхватен и солиден пакет от ограничителни санкции. Сред тях са забрана за внос на всякакви видове руски въглища, а също и пълна забрана за внос на всякакъв руски суров нефт и нефтопродукти, превозвани по море. По отношение на забраната важат определени преходни периоди. Припомняме, че в средата на годината съветът на ЕС разпространи съдържанието на одобрените снощи нови санкции срещу Русия заради войната в Украйна, които включват частично ембарго за вноса на руски петрол. В текста се посочва, че България получава 2-годишна отсрочка от забраната за внос на руски суров петрол по море.

Трите танкера са посетили пристанището за обществен транспорт Бургас. Два от тях вече са приключили обработката и са отплавали. Това са моторните кораби "АМАХ ARROW" и "MONTEREY", които плават съответно под флаговете на Маршаловите острови и Малта.

Третият кораб - "АСЕ", който също е под знамето на Маршаловите острови, изчаква на рейд, за да бъде разтоварен.

И трите танкера разполагат с валидни свидетелства, както за наличието на застраховка, покриваща щети от замърсяване с нефт или нефтопродукти, така и за наличието на застраховка за покриване на отговорността за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво, става ясно от информация на транспортното министерство.

Петрол, газ, въглища: Напук на санкциите, вносът от Русия към България процъфтява

Напук на санкциите, вносът от Русия към България процъфтява

Използва ли България европейски "вратички" за търговия с Русия

Вносът от Русия към България процъфтява

Данните на Националния статистически институт (НСИ) към септември тази година показват, че импортът от Русия за България се увеличава на годишна база с цели 119.5% или с 4.890 млрд. лв., като достига 8.984 млрд. лева.

Какво е внасяла страната ни през разглеждания период, отговор дават данни предоставени на money.bg от НСИ.

Важно е да отбележим, че частично увеличения стойностен обем на внасяните стоки се дължи на фактора инфлация, която през разглеждания период достига 18.7 на сто. Въпреки това сметките сочат, че увеличението във внесените количества енергийни суровини е съществено.

Над 1000% ръст през януари: износът на България към Южна Африка процъфтява

Над 1000% ръст през януари: износът на България към Южна Африка процъфтява

Най-висока митническа стойност, според Търговската статистика на РЮА имат внесените в страната електрически табла и части за тях.

Най-голям принос по отношение на вноса от Русия оказва секторът "Минерални горива, масла и подобни продукти". Като за разглеждания период той формира над 8 млрд. лв. от общия внос от Русия. За сравнение за същия период на миналата година сумата е била над 3.4 млрд. лева. Увеличението при внесеното количеството възлиза на над 33%, като минава 16 575 500 тона.

Нефта и нефтопопродуктите формират най-голямата стойност от импорта - над 5.5 млрд. лева. Това е увеличение с над 160% спрямо година по-рано, когато сумата е възлизала на 2.1 млрд. лева. В количествено изражение ръстът възлиза на над 73%, като количеството внесен петрол за годината достига 4 699 900 тона.

Пострада ли външната ни търговия с воюващите страни? Въобще - не!

Пострада ли външната ни търговия с воюващите страни? Въобще - не!

Вносът от Руската федерация към България "гони" 4 милиарда лева

Що се касае до вноса на газ - с над 80% се увеличава стойността на внесените количества - от 1.1 млрд. лева на малко над 2 млрд. лева. При количествата обаче се наблюдава обратната ситуация - след април 2022-а, когато Русия спря внезапно доставките на синьото гориво до България тоновете газ, които страната ни получава се свиват драстично (с над 80%), като за деветмесечието възлизат на малко над 914 200 тона.

При въглищата, кокса и брикетите се наблюдава ръст както в стойността на внесените суровини, така и в самите количества. Увеличението на стойността им възлиза на 20.5%, като достига 361,2 млн. лв., а на количествата - на близо 68% до над 960 400 тона.

Сред отличителните месеци през първите девет месеца на годината е март, през който са внесени мазнини от животински и растителен произход и восъци за над 25 млн. лв., а количеството им възлиза на 6292.45 тона. За сравнение през цялото деветмесечие на 2021 г. са внесени 1956.75 тона от тези суровини.