Брюксел поиска задължително да се докладва докладване на цените в дългосрочните договори за газ. Освен това ЕС настоява да се ускорят строежът на интерконекторите и достъпът до втечнен природен газ за всяка страна членка.

Законодателните предложения на Еврокомисията са част от изграждането на т.нар. „Енергиен съюз“ и целят намаляването на зависимостта от един енергиен източник в Източна Европа.

Всички бъдещи търговски договори за доставка на поне 40% от общото потребление на газ в дадена държава ще бъдат автоматично изпращани за проверка в Брюксел.

„Това е критичният праг, който обикновено буди интерес у нашите колеги, работещи за защита на конкуренцията”, обясни заместник-председателят на Еврокомисията Марош Шевчович.

Формулите за изчисляване на цената на газовите доставки сега са най-строго пазената информация както от частни фирми, така и от правителствата - с аргумент, че става дума за търговска тайна.

ЕК няма право да ги анулира, но ако види документите, може да започне разследване за злоупотреба с монопол. Така например руската държавна компания "Газпром" е застрашена от огромни глоби,  заради високите цени в България и още седем държави, подписали дългосрочни договори с руснаците.

Брюксел изисква също от страни като България да внасят задължително и от централи за втечнен природен газ: „Всяка членка трябва да има достъп до поне три различни източника на газ.

Марош Шевчович обясни още за БНР, че с редовни задължителни експертни срещи очаква газовите връзки със съседните държави да се строят за 3 до 4 години:  „Искам за всеки закъснял или проблемен проект да има план за действие”.

По изчисления на Комисията, ако разликата в цената на купувания газ между Източна и Западна Европа се стопи, източните държави ще спестяват към 1,7 милиарда евро годишно.