Безработицата в България не е била толкова ниска, колкото е в момента, от годините преди финансовата криза. Според статистика на Агенцията по заетостта през октомври е отчетено най-ниското ниво за последното десетилетие.

За изминалия месец показателят е на равнище от 5,9%, като за последно толкова ниско ниво е било отчетено през 2008 година. По данните броят на регистрираните безработни е 193 499. В сравнение с предходния месец има минимално увеличение от 0,3 на сто.

В същото време през октомври месец са 36 143 новорегистрираните лица, като 1932 от тях са били неактивни на пазара на труда. Това означава, че те не са били нито учащи, нито работещи, а също така не са и търсили активно работа.

"От началото на годината служителите от бюрата по труда са активирали 57 106 лица чрез организиране на трудови борси, информационни събития, срещи със завършващите образование на кариерните центрове, както и чрез работата на младежки, ромски и трудови медиатори и др. Малко над 4 000 са тези, които са се регистрирали в бюрата по труда през октомври след завръщане от сезонна работа в чужбина", посочват от ведомството.

Постъпилите на работа през отчетения период са 18 743 души. Заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 14 611, като 81,3% от тях са в частния сектор.

Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (29,7%), търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (14,9%), административните и спомагателните дейности (10,0%), строителството (6,3%), хотелиерството и ресторантьорството (6%) и други.

От агенцията отчитат, че най-търсените професии през октомври са преподаватели; оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; продавачи; персонал; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни и други.