Туристите от целия свят са похарчили за пътувания в чужбина през 2018 година 1,7 трилиона долара. Това е с 4% повече от предходната година, съобщи Световната туристическа организация към ООН (UNWTO).

В реално изражение (отчитайки инфлацията и колебанията на обменните курсове), постъпленията от международен туризъм са достигнали $1448 милиарда, което е със $100 млрд. повече от година по-рано. Международните туристически посещения за нараснали с 6 на сто.

"Нарастващият брой на пътуванията в чужбина в много страни допринася за нарастването на приходите от международния туризъм. Сега те съставляват 29% от световния износ на услуги и 7% от общия износ на стоки и услуги. Тези числа поставят международния туризъм сред първите пет водещи сектори на световната икономика, зад химическата промишленост и петролния сектор, но изпреварвайки хранителната и автомобилната индустрия", отбелязват от организацията.

Сред регионите Азия и Тихоокеанският регион водят със 7% ръст на приходите от туризъм, следвани от Европа с растеж от 5%. Страните от Близкия изток са спечелили повече с 3%, Африка - с 1%.

Най-бързо нарастват приходи от туризъм в Централна и Източна Европа, както и в Североизточна Азия (+ 9%).

Най-много по време на задгранични пътувания харчат туристите от из Китай, техните разходи са се увеличил с 5% в сравнение с 2017 г. и представляват $277 милиарда.

На второ място са американците - за тази цел те са похарчили миналата година $144 милиарда, със 7 процента повече от предходната година.

На трето място е Германия ($94 млрд., + 1%), на четвърто - Великобритания ($75,8 млрд.,+ 3%). В първата петорка влиза и Франция ($48 млрд., + 11%), шеста е Австралия ($36,8 млрд., +10%). Русия заема седмото място с разходи на своите граждани за пътуване в чужбина от $34,5 млрд. (+11%).

Осмо, девето и десет място по разходи за международен туризъм заемат Канада, Южна Корея и Италия, чиито граждани за похарчили за таци цел съответно 33, 32 и 30 млрд. долара.